Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Nytt linjenät 2010 skulle öka resandet med minst 30 procent

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Järntorget är en knutpunkt i stadstrafikens linjenät i Örebro.

Bild: Gabriel Rådström

Annons

Under en följd av år har en del kostnadsdrivande åtgärder införts. Den förändring som haft störst påverkan är linjeomläggningen hösten 2010.

I beslutsunderlaget redovisas att syftet med att införa ett nytt busslinjenät är att få fler att resa med stadstrafiken och att resandet skulle öka med 30 procent, men att ökningen är underskattad. Kilometerproduktionen beräknades öka med 50 procent och skattesubventionen med 38 miljoner kronor, från 65 till 103 miljoner kronor. (Åren 1997 - 2002 var skattefinansieringen ca 26 miljoner kr per år.)

Örebro Region och Örebro kommun borde arbeta fram en komplett redovisning av Stadsbusstrafiken för år 2018 och åren framöver.

Annons

Under årens lopp har jag saknat en fullständig och ärlig utvärdering av linjenätsförändringen som infördes hösten 2010. Jag har nu i december 2019 fått en del resandestatistik från Region Örebro, dock inga uppgifter gällande ekonomiska utfallet och hur skattefinansieringen har utvecklats. Örebro Region hänvisar till uppgifter i 2018 års årsredovisning. Tyvärr är årsredovisningen av kollektivtrafiken så undermålig att den i stort sett inte ger någon som helst adekvat information om Stadsbusstrafiken. Örebro Region och Örebro kommun borde arbeta fram en komplett redovisning av Stadsbusstrafiken för år 2018 och åren framöver.

Annons

Beräkningar som jag gjorde för år 2013 pekade på att skattesubventionen ökat med cirka 40 miljoner kronor per år. Förmodligen är den högre i dagsläget. Under nio år blir det minst 360 miljoner kronor i ökad skattefinansiering. Väldigt mycket pengar satsades men till ett utomordentligt dåligt resultat.

När man skall bedöma resandeutvecklingen bör hänsyn även tas till att folkmängden i Örebro stad under samma tid har ökat med 15,2 procent.

När det gäller resandeutvecklingen är det endast betalande vuxna resenärer som är intressant. Gymnasie- och skolkortsresor exkluderas därför. Det fria skolvalet i grundskolans åk 4 - 9 påverkar även antal betalande resor. Om man exkluderar alla ungdomsresenärer så ligger resandeökningen på blygsamma 3 procent jämfört med år 2010. Långt ifrån prognosen 30 procent, eller mer.

Resandet i skol- och ungdomsgruppen har de senaste åren ökat mycket kraftigt. När man skall bedöma resandeutvecklingen bör hänsyn även tas till att folkmängden i Örebro stad under samma tid har ökat med 15,2 procent. Då ser man att viljan att åka kollektivt har minskat och att resandet därmed kan sägas ha gått ned med cirka 12 procent. Om året 2018.12 - 2019.11 på samma sätt jämförs med år 2004 erhålls en resandeökning på cirka 11 procent och en befolkningsökning på 23,4 procent. Även här har viljan att åka buss minskat och resandet har gått ned med cirka 12 procent.

Annons

Kilometerproduktionen har ökat med 60 procent från 2010. Det är 10 procent mer än i prognosen. Många kilometer produceras i ett ineffektivt linjenätssystem och en ineffektiv trafikutsättning.

Annons

Nöjdkundindex (NKI) för Stadsbussarna i Örebro låg i början på 2000-talet i Sverigetoppen och var ibland Sverige-etta. År 2002 gav 79 procent av resenärerna betyget 4 - 5 i en 5-gradig skala och 17 procent gav betyget 3. Antalet nöjda eller mycket nöjda resenärer uppgick därmed till 96 procent.

I Region Örebros årsredovisning uppges att NKI för 2018 var 65 procent och att år 2017 var NKI 57 procent. NKI har alltså gått ned kraftigt med nya linjenätet och en del andra förändringar såsom försämrad samtrafik. Örebro Region och Örebro kommun bör analysera orsakerna till nedgången i index.

Mycket trafik produceras till ingen eller liten mernytta för resenärer, men till mycket höga kostnader för skattebetalarna.

Redan före trafikstarten hösten 2010, samt under påföljande år, har jag vid flera tillfällen påtalat att omläggningen är ineffektiv och har stora brister. Mycket trafik produceras till ingen eller liten mernytta för resenärer, men till mycket höga kostnader för skattebetalarna. Jag har lämnat över skrivelser till berörda ansvariga politiker samt i debattartiklar tagit upp ämnet. Under årens lopp har jag även haft möten med ansvariga politiker för att diskutera och redovisa exempel på de största bristerna samt påtalat vikten av att genomföra en seriös utvärdering och analys med syftet att korrigera och anpassa till ett effektivare kollektivtrafiksystem. Bland annat har jag påtalat att det finns linjekopplingar, linjesplit och trafikering som är ineffektiva och bör justeras.

Per Åke Ek

fd kollektivtrafikansvarig tjänsteman i Örebro kommun samt militärt ansvarig för flyg-, landsvägs- och järnvägstransporter inom ett av Sveriges större Försvarsområden med två flygplatser och fem järnvägsstationer. 30 år i kollektivtrafikens tjänst varav 25 år i Örebro kommun

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy