Annons

Annons

Annons

Annons

Laxå

Insändare
Det finns skäl att bevara rovfåglarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kråk- och måsfåglar ingår i en berguvs meny.Foto: Hasse Holmberg/TT

Annons

Replik

Jag kan hålla med Lotta Olsson om mycket men inte allt i debattartikel den 13 februari. Att Landsbygdens utveckling är en ödesfråga. I det jag har ett avvikande synsätt från Lotta Olsson presenterar jag i punktlistan som följer:

Att postärenden sköts av den lokala affären på småorter och ute på landsbygden, ser jag som en fördel gentemot att posten sköter det av följande skäl:

Annons

För det första så har affärerna öppet betydligt länger per dygn, för det andra så har affärerna öppet sju dagar i veckan. Den servisen i öppettider har aldrig posten gett och de kommer inte heller att ge den, vare sig på landsbygden eller i storstäderna.

Annons

Det här med att rovdjuren skall ha en bevarande status, kan jag inte finna någon anledning till. Det räcker gott och väl med de rovdjur vi har i våra djurparker.

Enda rovdjur jag kan se att vi bör ha en bevarande status på, är rovfågeln som ser kajor, kråkor, råkor, korpar, skator och fiskmås som en delikates.

Av följande skäl: I städerna och mindre tätorter är de kråkfåglar och fiskmås jag räknat upp ovan en sanitär olägenhet. I skogs och landsbygd, är dessa kråkfåglar en stor äggtjuv, vilket då drabbar bland annat småfågelstammarna hårt. Obs att småfåglarna är stora konsumenter av insekter som ger skador på spannmålsodlingar. Dess då mindre med småfåglar vi får, så tvingar det fram det otäcka fenomenet att spannmålsodlarna tvingas ta till giftbesprutning. För jägarnas del så beskattar kråkfåglarna äggen i bon för tjäder, orre, järpe, fasan och rapphöns, samt så tar de gärna harens ungar då de kommer åt.

Det bästa med Lotta Olssons debattartikel, var att hon lockade mig till att skriva dessa rader. Tack Lotta!

Anders L. Larsson

Laxå

Annons

Annons

Till toppen av sidan