Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Ett gott samhälle där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett jämställt samhälle skapar trygghet, tillit och sammanhållning.. Ungefär som en familj där medlemmar hjälps åt att sköta hem och att få vardagen att fungera. Foto: Hasse Homberg/TT

Annons

Den åttonde mars infaller den internationella kvinnodagen. En dag att uppmärksamma!

För oss kristdemokrater grundar sig jämställdhet mellan kvinnor och män i alla människors lika och okränkbara värde. Sällan är det en framkomlig väg att bekämpa varandra. Ett gott samhälle bygger på en samhällsgemenskap och ett outtalat kontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.

Jämställdhetsarbetet bör ske med respekt för varje individ och familjers rätt till frihet och självständiga val. Ett exempel på det är föräldraförsäkringen som vi anser ska vara upp till familjerna själva att bestämma om. Det är en angelägenhet för både män och kvinnor. Det handlar om varje människas rätt till mänskliga fri- och rättigheter. Ett jämställt samhälle skapar trygghet, tillit och sammanhållning.

Annons

Såväl politiken som samhället i övrigt bör se till varje persons förtjänster och olikheter för att alla, kvinna som man, kan utvecklas och nå sin fulla potential.

Annons

Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för människor att forma ett bra liv och en värdig tillvaro. Jämställdhet handlar inte om mansförakt, det är inte en framkomlig väg att bekämpa den andre. Ett gott jämställt samhälle bygger på att vi hjälps åt att underlätta livet för varandra, både kvinnor och män tillsammans.

Såväl politiken som samhället i övrigt bör se till varje persons förtjänster och olikheter för att alla, kvinna som man, kan utvecklas och nå sin fulla potential. Som vi varit inne på i andra sammanhang handlar det både om att uppmärksamma skillnader och att skapa positiva attityder till jämställdhet. Uppmuntrande ord i vardagen, gott samarbete och jämställdhetspris är bara några exempel.

Vi behöver bli bättre på att se och uppskatta skillnader.

Ett annat sätt är helt enkelt att se till att grupper blir blandade. Däremot tror vi inte att kvotering är rätt väg att gå. Det handlar om ta vara på olika kompetenser och erfarenheter oavsett kön, ålder eller etnicitet. Precis som personer med olika åldrar har skilda erfarenheter och perspektiv, behövs både kvinnor och män i beslutande organ för att belysa så många aspekter som möjligt.

Annons

Vi behöver bli bättre på att se och uppskatta skillnader. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram och uppmuntra olika sidor av varandra. Vi behöver bli bättre på att värdera olikheter. Det berikar!

Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Örebro län

Erica Gidlöf

ordförande

Sandra Fröjdenstam

vice ordförande

Lisa Örnéus

Maria Söderberg

Margareta Andergard

Margareta Ehnfors

Soheila Fors

Malin Silén

Annons

Annons

Till toppen av sidan