Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Vi kallas klimatförnekare ...

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En mammutbete som grävts fram på tundran minner om en av många klimatförändringar i korden historia. Foto: Per Möller/TT

Annons

Många kallar alla oss för klimatförnekare som inte tror på att vi bara har 10 år på oss att rädda vår civilisation från dess undergång eller att stora delar av jorden kommer att översvämmas och bli obeboelig. Ingen kan förneka klimatet och inte heller naturliga klimatförändringar. Därför kan man inte vara klimatförnekare.

Jorden beräknas ha existerat i cirka 4,5 miljarder år och människan i ungefär 200 000 år. Jorden har upplevt oerhört större påfrestningar än de normala klimatförändringar vi har i dag och kommer inte gå under eller översvämmas. Allt enligt fristående och seriösa klimatforskare.

Klimatet påverkas i första hand av solens aktiviteter, jordens omloppsbana, havsströmmar och molnbildning. Men också av växthuseffekten. Vattenånga utgör 95 procent av alla växthusgaser, koldioxiden cirka 4 procent. Nästan all koldioxid är naturlig från hav och växtlighet på land.

Annons

Annons

Tre särskilt kalla perioder kan urskiljas under senaste årtusendet: mitten av 1300-talet, cirka 1570–1710 och cirka 1790–1880. Sedan slutet på 1800-talet har vi haft tre globala värmningar med samma hastighet i förloppen. Den nuvarande hastigheten är inte unik och är naturlig efter den så kallade lilla istiden. Sammantaget har temperaturen stigit med drygt en grad sedan 1880-talet.

Ingen har kunnat bevisa något samband mellan koldioxidökningar och temperaturökningar.

Vi har en temperaturökning och den ligger för närvarande på cirka 0,13 grad/decennium, det vill säga cirka 1 grad till år 2100. Inget pekar på de 3-10 grader som hotas med. Vi har haft motsvarande temperaturökningar många gånger förr, opåverkat av fossilt koldioxid, det vill säga med naturliga bakomliggande orsaker. Senast under 1930-talet.

Ingen har kunnat bevisa något samband mellan koldioxidökningar och temperaturökningar. Existerar av människan orsakad uppvärmning är den högst marginell. Viktiga miljöfrågor och vädret blandas ihop med klimatet som är något annat. Klimatet är statistik över vädret över tid, minst 30 år.

Det påstås att havsisarna påverkar havsnivån. Det är felaktigt. Jämför en isbit som smälter i ett glas vatten. Vattennivån förblir oförändrad. Det kallas Arkimedes princip.

Man hotar med att havet kommer stiga 3-10 meter fram till sekelskiftet. Havsnivån stiger med stabila cirka 2 mm/år sedan mycket lång tid tillbaka. Cirka 1 mm beror på glaciärernas naturliga avsmältning och undefär 1 mm på att havet oerhört sakta värms upp och då utvidgar sig vattnet.

Annons

2 mm/år = 16 cm fram till år 2100 i nuvarande takt, inte 3-10 meter.

Koldioxiden, som är en livsviktig gas, är osynlig,

Det hävdas att kalvningar, undervattensströmmar och vulkaner under haven och isen gör att den landbaserade isen på Arktis och Antarktis smälter och att haven av den anledningen kommer stiga. De landbaserade isarna är 1-3 km tjocka och är intakta eller ökar. Om man ändå accepterar de värden klimathotarna framför, tar det cirka 12 000 år (!) för isarna att smälta … Om vi inte dessförinnan har en ny istid på gång.

Annons

Man hotar med så kallad tipping point. Det har inget som helst stöd i forskningen eller observationer i verkligheten. Det är påhitt för att skrämma människor.

Det visas skorstenar med rök som nästan alltid är ofarlig vattenånga. Koldioxiden, som är en livsviktig gas, är osynlig,

Vi får se ensamma isbjörnar på isflak och som påstås vara utdöende. Isbjörnarna är cirka 5 gånger fler än på 1950-talet, mår bra och kan simma upp till 50 mil på några dagar.

Vi får höra att korallerna håller på att dö ut. Koraller har funnits i en halv miljard år. De har överlevt 5 globala värmningar till samma eller högre temperaturer än idag. Korallerna söker sig till ljuset och ökar därmed med ökade havsnivåer, om än de är marginella.

Man skapar ångest för snart varje mänsklig aktivitet ...

Man påstår att bränderna ökar liksom stormar och tyfoner. I själva verket var de fler i början av 1900-talet. Bilder på tsunamis används för att beskriva naturliga översvämningar.

Man påstår att öknarna breder ut sig när det är tvärtom att de minskar tack vare ökad koldioxid som innebär kraftigt ökad växtlighet.

Annons

Helt felaktigt hävdas att det finns klimatflyktingar och att allt fler avlider på grund av klimatförändringar. Det människor i första hand avlidit av är kyla, inte värme, och antalet avlidna i naturkatastrofer var oerhört många gånger större förr.

Man skapar ångest för snart varje mänsklig aktivitet för att kunna påverka och styra människors vardag i detalj och för att kunna beskatta dem.

Forskarna påstås vara överens om klimathoten. I en enkät 2009 frågade Illinois-universitet 10 257 forskare om de ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Andelen 97 procent var 77 av 79 utvalda av de 3 146 som svarade i undersökningen. Flera av dessa 77 forskare har protesterat mot frågeställningen och tolkningen av svaren.

Annons

De forskare som inte håller med om klimathoten är tusentals, bland andra hundratals i IPCCs nät av forskare som hoppat av i protest mot de politiskt formulerade sammanfattningarna som inte stämmer med forskarnas rapporter. Avhoppare och pensionerade experter vid NASA, SMHI med flera, berättar också om manipuleringar de tvingats delta i.

Mitt engagemang i dessa frågor handlar om att man i onödan och oseriöst skrämmer både vuxna och barn till att få ångest

Så länge man kan konstatera att varken temperaturen eller havsnivån rusar i höjden väljer jag och många med mig att vara klimatrealister. Att sedan andra kallar oss klimatförnekare och gör allt för att undergräva förtroendet för oss som budbärare i stället för att diskutera fakta, får vi leva med.

Annons

Mitt engagemang i dessa frågor handlar om att man i onödan och oseriöst skrämmer både vuxna och barn till att få ångest. I Sverige satsas dessutom varje år många miljarder i verkningslösa klimatåtgärder som i stället kunde satsas på viktiga miljöproblem, fattigpensionärer och att få bort sjukhusköer.

De som blir nyfikna och vill veta mer kan läsa den sammanställning jag gjort på https://faktaomklimatet.blog.se/fakta-om-klimatet-och-tankar-kring-klimatdebatten/ där man kan trycka fram förteckning över tusentals klimatrealistiska forskare och många länkar till källor.

Göran Wickström

Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan