Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartier vill avkriminalisera eget bruk av narkotika. De resurser som frigörs då kan satsar på insatser för att hjälpa människor att komma ur sitt missbruk.

Bild: TT

Annons

Varje år dör cirka 600 personer i Sverige till följd av narkotikamissbruk. Vi tillhör de länder i Europa som har högst narkotikarelaterad dödlighet, siffran har ökat sedan 70-talet. Det finns stora brister i svensk narkotikapolitik – vi måste nu se till att hitta lösningar som fungerar och lyssna på vad forskningen, vården och polisen har att säga. Vi måste diskutera Sveriges misslyckade narkotikapolitik, erkänna dess brister och ta till oss av metoder som fungerar.

Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara fortsatt olagligt. Däremot anser vi att eget bruk av narkotika ska avkriminaliseras ...

Först och främst – för Vänsterpartiet är det viktigt att ha sunda, problematiserande och progressiva samtal kring den svenska narkotikapolitiken. Vi vill att Sverige, likt Norge, avkriminaliserar användandet av narkotika. Missbrukare ska erbjudas vård istället för att straffas. Hårdare straff och mer övervakning kan möjligtvis flytta problemen men inte få bukt med dem. För att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar så vill jag klargöra några saker. Tillgången till droger måste begränsas och det preventiva arbetet stärkas. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara fortsatt olagligt. Däremot anser vi att eget bruk av narkotika ska avkriminaliseras, något som både Norge och Portugal har gjort med goda resultat. Det blev ingen ökad användning av narkotika som många var rädda för. Förutom uppenbara fördelar med frigörandet av polisiära resurser så har det även medfört en positiv utveckling i form av vilja att söka och ta emot vård, minskat stigma och en ökad förståelse gällande missbruk.

Annons

Annons

Kriminalisering skapar utanförskap vilket försvårar uppsökande av vård och delaktighet i samhället.

Sedan 1988, när nuvarande lagstiftning infördes, har vi haft en hög drogrelaterad dödlighet i Sverige. Mer resurser har lagts på att sätta dit droganvändare än att sätta dit försäljare. Svensk narkotikapolis anser att det är kontraproduktivt att ge missbrukare böter och en prick i registret. Kriminaliseringen minskar inte missbruket – tvärtom så riskerar det att förhindra uppsökandet av vård och hålla unga kvar i kriminella banor. Kriminalisering skapar utanförskap vilket försvårar uppsökande av vård och delaktighet i samhället. Narkotikapolisen vill därför se en översyn av den nuvarande narkotikalagstiftningen, något som Vänsterpartiet välkomnar. Polisen lägger idag enorma resurser på att jaga, gripa, testa och lagföra människor som använder olagliga droger. När den svenska narkotikapolisen själva anser att detta har liten effekt kan vi inte se det som annat än slöseri med resurser. Låt istället polisen lägga sina resurser där de gör mest nytta.

Istället för hårdare tag, mer övervakning och ökad stigmatisering så vill vi se en övergång till skademinskning

Vore det inte bättre att en ungdom på väg in i ett missbruk ges de bästa möjligheterna att söka hjälp istället för att i första hand betraktas och behandlas som kriminell och riskera att fortsätta på den kriminella banan? Målet borde i första hand vara att hjälpa människor som vill komma ur ett missbruk. Vi i Vänsterpartiet tycker inte det är rimligt att cirka 600 personer ska behöva dö årligen för att Sverige fortsatt ska kunna driva frågan om ett narkotikafritt Sverige. Istället för hårdare tag, mer övervakning och ökad stigmatisering så vill vi se en övergång till skademinskning. Gör som i Norge och avkriminalisera användandet av narkotika – det skulle ge oss ett mer välmående och öppet samhälle.

Martha Wicklund

oppositionsråd Vänsterpartiet Örebro

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan