Annons

Annons

Annons

Debatt
Studieförbunden är en resurs för att ta samhället genom coronakrisen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Studieförbunden lägger om så attfolkbildningen kan ske på distans i stor utsträckning. Foto: Pontus Lundahl / TT

Annons

Coronapandemin påverkar alla människor och verksamheter i samhället. Studieförbunden vill vara en viktig del hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar påfrestningen.

De tio studieförbunden är en mötesverksamhet inom folkbildning, bildning och kultur. I fjol hade vi cirka 635 500 deltagare i våra verksamheter i länets alla kommuner. Det ger en unik bredd i vilka studieförbunden möter men också en svår utmaning i tider när vi ska öka den sociala distansen. Trots studieförbundens tidigare satsningar på utveckling av digitala studier sker fortfarande den mesta folkbildningen genom fysiska träffar. Nu ändras allt.

Studieförbunden kan spela en nyckelroll i att hålla Sverige samman genom krisen och i att skapa mötesplatser när sociala möten åter kan bli vardag.

Annons

Annons

Studieförbunden har kommit överens om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Fysiska träffar kan endast genomföras efter noggrann prövning enligt myndigheters råd och anvisningar.

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Men för att hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan fortsätta mötas, lära sig mer, samtala om krisen, dess effekter och hur vårt samhälle ska gå vidare, om än på distans. Studieförbunden kan spela en nyckelroll i att hålla Sverige samman genom krisen och i att skapa mötesplatser när sociala möten åter kan bli vardag.

Folkbildningen provar nu nya tekniska plattformar och lösningar för att kunna ställa om verksamheterna digitalt med lika hög delaktighet. Ändå kan det inte undvikas att möten skjuts på upp. Som så många andra sektorer ser också vi ett betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som studieförbundens fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar.

Studieförbunden har också givits friare möjligheter att genomföra verksamhet digitalt och på distans under denna undantagsperiod.

När vi tvingas ställa in drabbar det frilansande kulturarbetare och arvoderade ledare. Många frilansande, inte minst inom kultursektorn, har uppdrag för studieförbund som en viktig inkomst. Om vi snabbt tvingas skära bort frilansande ledares försörjning slår det hårt mot en redan utsatt grupp. Vi ser också risk för ekonomiska konsekvenser för lokala föreningar som samverkar med studieförbund.

Annons

Annons

Folkbildningsrådet har givit flera viktiga besked vad gäller de ekonomiska villkoren för folkbildningen inom studieförbunden under pandemin. Studieförbunden har också givits friare möjligheter att genomföra verksamhet digitalt och på distans under denna undantagsperiod.

I en extra statlig krisbudget uppmärksammas studieförbunden som resurs med förslag om att 30 miljoner tillförs studieförbunden under 2020 för kompetensutveckling på distans för vuxna.

I kristider vill vi i folkbildningen öka vår samverkan med kommuner och regioner.

Vi vänder oss nu till Region Örebro län och länets alla kommuner med en vädjan att agera på samma sätt som Folkbildningsrådet har gjort. Låt stödet till studieförbunden ligga kvar i år. Låt inte utfallet verksamhetsåret 2020 ligga till grund för fördelning av kommande bidrag.

I kristider vill vi i folkbildningen öka vår samverkan med kommuner och regioner. Liksom vi tagit ett stort ansvar vid flyktingmottagandet från hösten 2015 vill vi vara en resurs för att ta samhället genom coronakrisen. Och framför allt vill vi vara en stark aktör när både individer och samhället återhämtar sig efteråt.

Jörgen Danielsson

ABF Örebro län

Susanne Lindholm

Bilda Svealand

Jenny Johansson

platschef Folkuniversitetet Örebro

Delal Sindy

Ibn Rushd distrikt Mitt

Torbjörn Brännlund

Kulturens region Mitt

Marcus Andersson

Medborgarskolan Värmland-Örebro

Rosmarie Johansson

NBV Mitt

Sven Dahlkvist

Sensus Svealand

Marie Karlsson

Studiefrämjandet Örebro

Fredrik Wallin

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro

Katarina Hansson

ordförande Örebro läns bildningsförbund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan