Annons

Annons

Annons

Corona: Skolan

Debatt
Se upp för tjänstemannastyret

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolchefen i Karlskoga beslöt om distansundervisning utan kontakt med Gymnasienämnden.

Bild: TT

Annons

När samhället utsätts för press av olika slag riskerar vi alla lagar och regler ifrågasättas, ibland helt utan eftertanke. Regeringen vill ha extraordinära möjligheter att ta till tvångslagstiftning utan att få riksdagens godkännande till exempel.

Men det är inte bara på nationell nivå som det tenderar att skena iväg. När regeringen, för några veckor sen, rekommenderade att all utbildning över grundskolenivå skulle bedrivas på distans fick de omedelbar respons och så gott som alla såna utbildningsanordnare följde rådet. Inget fel i det men det är intressant att se hur det gick till.

Det intressanta är vem som tog beslutet.

Jag ska exemplifiera med händelser i västra länsdelen. I min hemkommun, Degerfors, som bedriver gymnasieskola tillsammans med grannkommunen Karlskoga skedde det i stort sett över en natt. Säkert ett bra beslut i grunden. Det intressanta är vem som tog beslutet. Det gjorde skolchefen i Karlskoga, helt utan kontakt med Gymnasienämnden. Den nämnd som har hela ansvaret för den verksamheten.

Annons

Annons

Enligt kommunallagens 6:e kap. 38§ gäller nedanstående:

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Likaså har Degerfors kommun valt att omväxlande varje dag ha distansundervisning för en av de tre högstadieårskurserna.

Beslutet i Degerfors kungjordes för föräldrar och elever via en odaterad och och inte heller undertecknad skrivelse.

Naturligtvis ska besluten fattats av de politiska nämnderna, som har ansvaret, med en tjänsteskrivelse som grund enligt kommunallagen.

Det är klart att man kan vrida och vända på ovanstående, både för gymnasie- och grundskolan men visst påverkar distansundervisningen kvalitén. Naturligtvis särskilt för avgångsklasserna, och om inte annat så påverkas alla elever vad gäller servering av skolmat. Grundskoleelevernas rätt till skolmat är lagstadgad! Naturligtvis ska besluten fattats av de politiska nämnderna, som har ansvaret, med en tjänsteskrivelse som grund enligt kommunallagen.

Annons

Ovanstående visar med all tydlighet vad som kan hända när förtroendet för myndigheter är stort och kombinerat med okunskap och blåögdhet.

Annons

Är det tjänstemannastyre som gäller i Sverige?

Det är en intressant fråga eftersom det så kallade tjänstemannansvaret är avskaffat sen länge.

Protesterna mot att forlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett hålls stängd är många.

Bild: Marita Hellberg-Danielsson

För oss som bor i västra länsdelen (Degerfors-Karlskoga) har tjänstemannastyret ytterligare en dimension. Sommaren 2015 sommarstängde, genom ett örebrobaserat tjänstemannabeslut, förlossningen på Karlskoga Lasarett i tio veckor för att (officiellt) lösa semesterproblem på USÖ. Sommarstängningen fortsatte årligen.

Som jag ser det måste politiker i nämnder, styrelser och fullmäktige över hela länet och landet, såväl i kommuner som regioner, ta sej i kragen och visa att det är den politiska nivån som bestämmer.

Under våren 2019 beslutade ansvarig läkare i Örebro att helt stänga förlossningen i Karlskoga trots att samtliga politiska partier i såväl Hälso och Sjukvårdsnämnden och Regionfullmäktige var och är överens om att förlossningen ska vara helårsöppen. Motiveringen är att sjukvårdslagen står över både politiken och kommunallagen och att patientsäkerheten på förlossningen i Karlskoga inte var likvärdig med den på USÖ.

Annons

Där har vi ett tjänstemannastyre utöver det vanliga. Om det beror på att ledande politiker säger en sak, men i smyg ”gillar” det som händer, eller om politikerna i regionsstyrelsen helt enkelt är för okunniga, flata eller handlingsförlamade kan man fundera över

Som jag ser det måste politiker i nämnder, styrelser och fullmäktige över hela länet och landet, såväl i kommuner som regioner, ta sej i kragen och visa att det är den politiska nivån som bestämmer.

Oavsett om beslut blir bra eller illa ska de tas av politiker som kan ställas till ansvar, inte av tjänstepersoner.

Om alla beslut, oberoende av kommunallagens anda och bokstav, fattas av anställda tjänstepersoner, kommer kunskaps- och ansvarsnivån på välbetalda styrelse- och nämndordförande, region- och kommunalråd Sverige runt, att sjunka till lägsta bekvämlighet.

Det gagnar inte på något sätt vårt representativa demokratiska styrelsesätt.

Ingvar Eriksson

Vänsterpartist.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan