Annons

Annons

Annons

Bandy

Debatt
När kommer kommunstyrelsens ordförande i Nora inte beviljas ansvarsfrihet?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Danfo arena har varit h Hemma is för bandylaget Nitro/Nora BS.

Bild: Thomas Eriksson

Annons

Revisorerna är mycket kritiska mot kommunstyrelsen för hur man skött sig under 2019. För flera mål saknas uppföljning. Förvaltningsberättelsen innehåller inte en utvärdering i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning om målen för god ekonomisk hushållning har nåtts.

Revisorerna konstaterar att kommunfullmäktiges beslut om att under 2019 genomföra effektiviseringsåtgärder om 20 mkr inte nåtts. Vid årsskiftet återstod 16,5 mkr. Kommunstyrelsen har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 enhälligt om ett Idrottspolitiskt program. Det är ett väl genomarbetat program.

Förordet visar följande:

Annons

Åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsföreningarna.

Stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet i kommunen.

Annons

Skapa förutsättningarna för människors behov av rörelse hela livet, då rörelse i vardagen är viktigt för folkhälsan.

Stärka, utveckla och bidra till integration och jämställdhet inom idrotten så att alla ges möjlighet att vara med.

En bidragande orsak till att satsa på idrott är att göra Nora kommun attraktiv för boende, besökare och företag. Kommunen och näringslivet kan genom olika typer av stöd till idrotten skapa positiva upplevelser för kommuninvånarna och tillresta.

Idrottens anläggningar. I dag finns det idrottsanläggningar som gör att idrottsföreningar kan utöva sin idrott i kommunen. Utveckling av anläggningar, både nya och gamla är en förutsättning för framtida idrottsutövande.

Idrottspolitiska mål:

Att det finns tillgång och närhet till olika idrottsanläggningar. Föreningar ges möjlighet att bedriva sin verksamhet inom kommunen och att anläggningarna ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

Kommunen fördelar tider i anläggningarna på ett sådant sätt att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Kommunen åtar sig att:

Stödja anläggningsförsörjningen genom stöd till driften av de föreningsägda anläggningarna. Driftsbidrag ska därför värnas. Ytor/anläggningar för fysisk aktivitet ingår i kommunens planarbete. Tillsammans med föreningarna se på möjligheterna att tillgänglighetsanpassa sina anläggningar.

Annons

Annons

Idrottsföreningarna förklarar sig beredda att:

Förvalta sina anläggningar på ett kunnigt och kostnadseffektivt sätt samt att vara aktsamma om de kommunala anläggningarna och utrustning som finns.

Successivt tillgänglighetsanpassa sina anläggningar.

Nettoeffekten av ett övertagande torde inte negativt påverka det underskott på 16,5 mkr som kommunstyrelsen inte förmått hantera under 2019.

Kommunstyrelsen har på senare tid två gånger sagt nej till att överta driften av den isbana som driftbolag anknutet till Nitro Nora BS tagit ekonomiskt ansvar utifrån kommunens idrottspolitiska program. Isbanan används till 70 procent av kommunens skolor och invånare samt till 30 procent av Nitro Nora.

Till följd av att driftbolaget för isbanan gått i konkurs kan isbanan komma att läggas ned eller hamna i orätta händer. Man får inte glömma att kommunen äger marken under isanläggningen.

Mot bakgrund av kommunens idrottspolitiska program borde kommunstyrelsens ordförande omedelbart se till att förhandlingar tas upp med konkursförvaltaren om att ta över inventarierna, som rör driften av isbanan. Nettoeffekten av ett övertagande torde inte negativt påverka det underskott på 16,5 mkr som kommunstyrelsen inte förmått hantera under 2019.

Jan Rylander

Norapartiet

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan