Annons

Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
EU:s utrikeschef Josep Borrell: För EU är Kina både en partner och en samhällsrival – EU:s hållning har blivit mer resolut

Under senare år har Kinas utveckling till en världsmakt förändrat förbindelserna med EU. Bilaterala förbindelser har blivit ett globalt partnerskap. EU:s hållning har blivit mer realistisk och resolut.

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Kina är en förhandlingspartner, men också en samhällsrival som främjar alternativa styrelseformer skriver Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik.

Bild: TT

Annons

EU:s Kina strategi från 2019, som alla EU-länder ställt sig bakom, betonar att Kina samtidigt är en samarbetspartner med vilken EU har närliggande mål, en förhandlingspartner med vilken EU måste hitta en balans mellan olika intressen, en ekonomisk konkurrent i utövandet av tekniskt ledarskap och en samhällsrival som främjar alternativa styrelseformer.

Enighet är en förutsättning för inflytande, eftersom inte ens det största medlemsland kan påverka en stormakt på egen hand.

Det är aldrig lätt att utveckla en gemensam EU-strategi i förbindelserna med stormakter, eftersom varje EU-land har sitt eget synsätt och frågor som är känsliga för dem. Kina är inget undantag. Dessutom tvekar Kina inte att ibland utnyttja dessa skillnader. Men det är vår sak som européer att upprätthålla kollektiv disciplin. Enighet är en förutsättning för inflytande, eftersom inte ens det största medlemsland kan påverka en stormakt på egen hand.

Annons

Annons

Förändringarna i förbindelserna mellan EU och Kina har accelererat sedan coronapandemin bröt ut. I början, när kinesiska sjukhus var överväldigade av nya coronafall, erbjöd EU ett omfattande stöd utan större publicitet. Senare, när Europa blev epicentrum för epidemin, levererade Kina stora mängder medicinsk utrustning – och såg till att omvärlden fick veta det. Vi bör alla visa internationell solidaritet och samtidigt undvika att den medicinska hjälpen politiseras.

Den globala coronakrisen kräver globala motåtgärder. Vi behöver ett multilateralt svar för att: begränsa spridningen av viruset, främja forskning kring vacciner, hjälpa utvecklingsländer och arbeta för ekonomisk återhämtning. I allt detta räknar vi med att Kina ska spela sin roll i överensstämmelse med sin globala tyngd och sitt ansvar.

EU har i samarbete med bland annat Europeiska investeringsbanken och medlemsländerna mobiliserat 20 miljarder euro för att hjälpa våra partner att hantera hälso- och sjukvårdskrisen...

Det ligger i vårt gemensamma intresse att hjälpa utsatta människor i bland annat Afrika. EU har i samarbete med bland annat Europeiska investeringsbanken och medlemsländerna mobiliserat 20 miljarder euro för att hjälpa våra partner att hantera hälso- och sjukvårdskrisen på både kort och lång sikt. Mer kommer att behövas, bland annat i form av skuldlättnader. Vi uppmanar Kina att ta sin del av ansvaret.

Annons

En annan gemensam prioritering är att säkerställa en grön återhämtning, påskynda energiomställningen och bekräfta våra klimatåtaganden från Parisavtalet. Vi behöver också en opartisk vetenskaplig undersökning av krisens ursprung för att kunna stärka vårt försvar inför framtida pandemier.

Annons

Ett slutförande av förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Kina skulle signalera ett ömsesidigt engagemang för ett regelbaserat ekonomiskt partnerskap. Vi behöver också en uppföljning av de kinesiska åtagandena om industrisubventioner och påtvingad tekniköverföring.

Men vi måste också inse att vi ser olika på multilateralism till exempel de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet ...

Både EU och Kina upprepar ofta sitt engagemang för multilateralismen och FN-systemet. Ett gemensamt språk och förhållningssätt är avgörande i en tid då det multilaterala systemet ifrågasätts. Men vi måste också inse att vi ser olika på multilateralism till exempel de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet eller när det gäller FN:s havsrättskonvention och spänningarna i Sydkinesiska havet.

På cyberområdet står Kinas statscentrerade hållning i bjärt kontrast till EU:s flerpartsstrategi med respekt för grundläggande rättigheter och friheter. Vad gäller Världshandelsorganisationen WTO ger Kina formellt ett starkt stöd och försvarar WTO i dess nuvarande form med systemet för tvistlösning, men i praktiken har Kina inte visat någon större vilja att engagera sig i en meningsfull reform av WTO, vilket den behöver.

Annons

EU kan dra lärdomar av krisen och nyttja dem i våra förbindelser med partners som Kina. Vi bör undvika ett stort beroende inom strategiska sektorer, bygga upp lager av kritiska material samt korta och diversifiera våra leveranskedjor.

Vi bör gå framåt tillsammans, med en realistisk bedömning av Kinas strategiska avsikter och EU:s gemensamma intressen.

Diplomati bör grundas på klara och tydliga principer. Honnörsorden för förbindelserna mellan EU och Kina bör vara förtroende, öppenhet och ömsesidighet. Vi bör gå framåt tillsammans, med en realistisk bedömning av Kinas strategiska avsikter och EU:s gemensamma intressen.

Josep Borrell

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Annons

Annons

Till toppen av sidan