Annons

Annons

Annons

Annons

Utredningen om Campus Grythyttan

Debatt
Utredare Erik Amnå: Litenhet och avlägsenhet hämmar Restaurang och hotellhögskolan akademiska utveckling

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Erik Amnå har utrett fram­tiden för Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan.Måltidens hus kan omvandlas till en nod för hållbara måltider; en innovativ plats för en prövad branschs kompetensutveckling där forskning tillämpas och undervisning praktiseras i testbäddar.

Annons

För 30 år sedan kunde ”regionalpolitik, utbildningspolitik och branschintressen förenas” kring en restauranghögskola i Grythyttan, skriver Lennart Hedberg (NA 16 maj). Det var en makalöst modig entreprenöriell bedrift med bestående bidrag till svensk gastronomi.

Sedan en tid brottas dock Örebro universitets restaurang- och hotellhögskola med allvarliga och ihållande problem som flera tidigare projekt inte lyckats lösa. På fyra år har programstudenterna halverats, alla som söker kommer in, hälften hoppar av och inför hösten måste ett av tre program ställas in. En tredjedel av alla studenter läser en kort digital distanskurs och kommer aldrig till Grythyttan. Forskning är liten och splittrad. Samverkan med branschen har låg prioritet. Ekonomin är ohållbar med underskott varje år trots extra anslag från riksdag (varje år 4 mkr) och rektor (i år 6 mkr). Det är svårt att rekrytera personal. Behovet av lokalutveckling är stort. Varumärket tycks numera ha störst betydelse regionalt. Alltjämt är Carl Jan Grankvist mer än någon annan förknippad med det.

Annons

Annons

På rektors uppdrag har jag utrett om det vore bättre att flytta verksamheten till Örebro. Dagens slutrapport vilar på bland annat historiska dokument, ekonomiska data, sökstatistik, utvärderingar och intervjuer.

... min sammanvägda slutsats är att platsen hämmar den akademiska utvecklingen.

Jag konstaterar att verksamheten saknar en långsiktig stabilitet som attraktiv och konkurrenskraftig akademisk miljö. Den institutionella kapaciteten är för klen. På grund av platsens litenhet och avlägsenhet kan inte de långvariga akademiska och ekonomiska problemen lösas. En del studenter och medarbetare är också mycket kritiska. Det gäller särskilt tidigare studenter. Fler framhåller dock litenheten och avskildheten som en social och pedagogisk tillgång med nära och individanpassade relationer. Men min sammanvägda slutsats är att platsen hämmar den akademiska utvecklingen.

Från strikt akademisk synpunkt blir förslaget att flytta verksamheten till Campus Örebro. Där finns bättre möjligheter att rekrytera, stimulera och behålla skicklig personal och kompetenta studenter. Där ges en mångfacetterad akademisk och intellektuell miljö, fler forskningslabb och starkare administrativt stöd. Stordriften ger rimligare villkor för att få intäkterna att räcka till och slippa ständiga underskott. De ekonomiska riskerna med stora lokalinvesteringar sänks radikalt.

Annons

Trots en flytt vore det oklokt att inte ta till vara det ikoniska Måltidens hus.

En flytt ställer krav på att Campus Örebro möter upp med kritisk respekt och nyfikenhet inför måltidskunskapens komplexa kombination av rummets, mötets, produktens, styrsystemets och stämningens betydelse. Här kan mångvetenskapen belysas i dialoger med näraliggande professionsutbildningar och forskningsmiljöer i en strävan efter hållbara lösningar på samhällsproblemen. Den kritiska massan kan växa i Cajsa Wargs Örebro.

Annons

Trots en flytt vore det oklokt att inte ta till vara det ikoniska Måltidens hus. Beläget i en Bergslagsnatur med rika möjligheter kunde det omvandlas till en nod för hållbara måltider; en innovativ plats för en prövad branschs kompetensutveckling där forskning tillämpas och undervisning praktiseras i testbäddar. Där kan innovativa matproducenter och matkreatörer utveckla, exponera och servera kretsloppsvänliga anrättningar med draghjälp åt besöksnäringen. Dit kan Grythyttans vänner i näringsliv, politik och bransch välkomnas med sitt engagemang. För sådan samverkan spelar den litenhet och avlägsenhet som försvagar en akademisk utveckling sannolikt en mindre roll; den kan rentav bli en tillgång när Måltidens hus omvandlas till ett måltidens hub för hållbar gastronomi.

Erik Amnå

professor emeritus i statskunskap

Annons

Annons

Till toppen av sidan