Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Skjut på beslut om Örebros hållbarhetsplan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunfullmäktige i Örebro sammanträder med ett reducerat antal ledamöter under coronapandemin.

Bild: Lars Ströman

Annons

När Örebro kommun beslutade hur demokratin skall fungera under den pågående pandemikrisen, valde man att reducera antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Under krisen skall ärenden kopplade till pandemin, ärenden av akut karaktär där beslut ej kan avvaktas samt beslut i löpande frågor av mindre principiell betydelse, behandlas. Övriga partier avvaktar med att driva oppositionsfrågor som skulle kunna störa pandemibekämpningen.

Annons

Annons

Ett ärende av stor ekonomisk och principiell betydelse för Örebroarna kommer nu att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige. Det handlar om en hållbarhetsplan som anpassar all kommunal verksamhet mot de globala mål som presenteras enligt agenda 2030, vilken beslutades på klimatmötet 2015.

Detta ärende kommer att förändra livsbetingelserna för Örebroarna och är förmodligen ett av de mest genomgripande beslut som under överskådlig tid kommer att fattas i Örebro kommun. När så avgörande beslut skall fattas bör samtliga valda ledamöter kunna medverka såväl i debatt som vid beslut.

Beslutsgången avviker från de principer som förutsattes för ett reducerat kommunfullmäktige. Självklart skall alla valda ledamöter medverka vid ett så avgörande beslut. Avvakta därför med beslutet om hållbarhetsplanen till dess att fullmäktige återfått sin lagvunna demokratiska nivå. Om så inte sker kommer detta ärende att avgöras med ett demokratiskt underskott, vilket riskerar att urvattna respekten för beslutet.

Bo Ammer

ersättare SD i kommunfullmäktige

i Örebro

Annons

Annons

Till toppen av sidan