Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
KD: Låt de ensamkommande unga få stanna i Sverige!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ensamkommande har drabbats av oacceptabla väntetider och godtyckliga åldersuppskrivningar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Under 2015 pågick en av vår tids stora flyktingkatastrofer då ca 1 miljon flyktingar var på flykt genom Europa. Till Sverige kom många så kallade ensamkommande barn under 18 år – men de drabbades av långa handläggningstider vilket inneburit att de idag är över 18 år. Minderåriga barn som drivits på flykt och nu befann sig utan familj i okänt land.

De flesta ensamkommande som kom till Sverige hade sitt ursprung i Afghanistan. De blev välkomnade i trygga familjehem och ungdomsboenden. Tusentals svenska familjer öppnade upp sina privata hem för att erbjuda dem en trygghet. Enligt Barnkonventionen skulle de ha rätt att få uppehållstillstånd utifrån deras livssituation som barn, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste och korrupta länder att leva i.

Annons

De som avslutat sin utbildning måste hitta ett fast jobb inom sex månader för att få uppehållstillstånd.

Annons

Tanken med gymnasielagen var att erbjuda tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier för de som år 2015 fortfarande var minderåriga. De som klarade studierna och sedan hittade en varaktig försörjning skulle få permanent uppehållstillstånd. Lagen var ett försöka att hantera situationen humant, men den blev ett hafsverk.

Den dåliga gymnasielagen gav möjligheter för cirka 9000 unga att stanna kvar och fortsätta sina gymnasiestudier. De som avslutat sin utbildning måste hitta ett fast jobb inom sex månader för att få uppehållstillstånd.

Ensamkommande har drabbats av oacceptabla väntetider och godtyckliga åldersuppskrivningar. Vi ser nu ett mänskligt lidande och pågående humanitär tragedi framför oss och risken är att vi får ett växande skuggsamhälle av många papperslösa och marginaliserade människor i landet eftersom utvisning till länder i krig och konflikt inte är ett alternativ.

Dessutom ställer lagen krav på godkända resultat i gymnasiet vilket i praktiken innebär att lärarna blir de som fattar avgörande beslut om elevernas framtid

Kraven för uppehållstillstånd var höga redan från början och är nu i Coronapandemins kölvatten närmast omöjliga att uppfylla. Det uppmärksammades i en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av SKR:s ordförande Anders Knape (M): ”En översyn av gymnasielagen kan inte vänta”.

Gymnasielagen med sina omoderna krav på anställningsform skapar problem för arbetsgivare eftersom provanställning, timanställning och säsongsarbete inte ger grund för uppehållstillstånd. Dessutom ställer lagen krav på godkända resultat i gymnasiet vilket i praktiken innebär att lärarna blir de som fattar avgörande beslut om elevernas framtid.

Annons

Annons

Ungdomar riskerar att sluta gymnasiet utan att deras ansökan hunnit handläggas och risken har avsevärt ökat eftersom domstolarnas arbete i stort sett avstannat på grund av coronasmittan. Vad som händer dessa ungdomar är inte reglerat i gymnasielagen.

Coronakrisen gör att det behövs stora insatser inom vård och hemtjänst. Många av de som kom hit 2105 har gått utbildningar och haft extrajobb inom dessa branscher. De är ungdomar som uppfostrats i kulturer där man särskilt vördar och värnar om barn och äldre, de är mycket väl skickade för uppgiften.

Det är ovärdigt att Sverige ur ett humanitärt perspektiv ska utvisa ungdomar som tillbringat snart 5 år av sitt drygt 20-åriga liv i Sverige!

Som kommun- och regionpolitiker är vi vana att vara pragmatiska och villiga att kompromissa. Det är dags för regering och riksdag att visa en pragmatisk inställning och ge plats i vårt land för de ungdomar som studerat här och som kommit långt i integrering. Vi har jobbat hårt för att göra dessa ungdomar till en del av vårt lokalsamhälle och vi vill inte avstå från den stora resurs de utgör.

Sverige ska ta sitt medmänskliga ansvar och vi kräver att riksdagens partier i arbetet med en ny migrationslag beviljar alla de minderåriga som sökte asyl 2015 permanent uppehållstillstånd. Det är ovärdigt att Sverige ur ett humanitärt perspektiv ska utvisa ungdomar som tillbringat snart 5 år av sitt drygt 20-åriga liv i Sverige!

Lennart Bondeson

Kristdemokraterna, kommunalråd Örebro kommun

Marlene Jörhag

Kristdemokraterna, kommunalråd Örebro kommun

Behcet Barsom

Kristdemokraterna, regionråd Örebro län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan