Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro län

Debatt
Avveckla Örebroflygplats

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Örebro flygplats har gått med underskott i många år. I debattartikel presenteras argument för en avveckling.

Bild: Samuel Borg

Annons

Tillsammans med Örebro kommun äger Region Örebro 90 procent av aktierna i Örebro flygplats. Nu har regionen mottagit ett medborgarförslag som regionens styrelse måste ta ställning till. Där föreslås att Region Örebro ska verka för en avveckling av Örebro flygplats. Vi som står bakom förslaget menar att argumenten för en nedläggning av flygplatsen aldrig har varit starkare än nu.

Klimatet. Svenskar är några av de flitigaste flygresenärerna i världen – vi flyger ofta och vi flyger långt. Utredningar visar att om vi ska ta klimatfrågan på allvar så måste vi minska vårt flygande – enbart innovationer löser inte problemet (se t.ex. FRT-rapport 2016:2 från Chalmers). Men genom sitt ägande av flygplatsen bidrar Region Örebro till årliga utsläpp av i storleksordningen 80-100 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det är nämligen vad flygtrafiken vid Örebro flygplats orsakade förra året.

Annons

Annons

Utan ägartillskott från Örebro kommun och Region Örebro uppgår förlusten förra året till 32 miljoner kronor

Ekonomin. Örebro flygplats sticker ut. Sedan några år är det Sveriges mest förlustbringande regionala flygplats. Ägarna bidrar årligen med 30-40 miljoner skattekronor. I NA den 12/2 2020 kunde vi läsa att ”Örebro flygplats ger miljonvinst” för 2019. Det är inte sant. Utan ägartillskott från Örebro kommun och Region Örebro uppgår förlusten förra året till 32 miljoner kronor (Örebro flygplats årsredovisning 2019).

Framtiden. Coronapandemin har medfört en kraftig minskning av flygtrafiken. Det har lett till försämrad ekonomin för flygplatserna. Arlandas planerade utbyggnad skjuts på framtiden – om den alls blir av. Två regionala flygplatser (Ängelholm och Västerås) har redan kastat in handduken, men fler lär följa (se DN den 24/7). Om förutsättningarna för en flygplats i Örebro har varit usla tidigare så lär de bli ännu sämre i framtiden.

Vi kan urskilja tre argument som förespråkare för flygplatsen (vanligtvis politiker och tjänstemän) gärna återkommer till. Inte något av argumenten övertygar i den situation som vi nu befinner oss i.

”Om flygplatsen försvinner så försvinner det jobb”. Det är riktigt att de som är anställda på flygplatsen (ca 40 personer) i så fall kommer att sägas upp. Fler kommer att beröras – det finns företag som är direkt eller indirekt beroende av flygplatsen. Kalkyler som gjorts för andra flygplatser (Västerås, Kalmar, Arlanda) indikerar att för Örebros del skulle det totalt röra sig om 300-500 jobb.

Annons

Annons

Det betyder inte att arbetslösheten ökar motsvarande. En grön omställning innebär att efterfrågan på arbetskraft ökar inom andra sektorer. Som en av de största arbetsgivarna i länet har region Örebro ett stort ansvar för en grön tillväxt.

”Det finns ett nationellt intresse av en flygplats i Örebro”. En sådan uppges tillgodose nationella behov (hjälptransporter, eldbekämpning etcetera). Det är riktigt att flygplatsen vid enstaka tillfällen har utnyttjats för sådana ändamål. Men Sverige fungerar också om det inte finns en flygplats i Örebro. Det tycks i alla fall vara riksdagens uppfattning. Staten betalar årligen ut 100 miljoner i stöd till ett 20-tal regionala flygplatser som anses ha betydelse för infrastrukturen. Örebro flygplats har aldrig fåtten krona av dessa pengar.

”Företag ratar Örebro om det inte finns bra flygförbindelser”. Sanningen är att alla försök att upprätta reguljära flyglinjer med andra flygplatser har misslyckats. Det visar sig nämligen att det lokala näringslivet föredrar Arlanda. Det har bekräftats i två undersökningar 2012 och 2017 som gjorts av Handelskammaren. För närvarande finns det inte någon regional linje som trafikerar Örebro flygplats.

När styrelsen Region Örebro sammanträder i höst har den en historisk möjlighet att fatta ett beslut som får stor betydelse för såväl klimatet som ekonomin. Ta den chansen!

Jan Greve

Cecilia Hessel

Lotta Lemte

Anna Redner

Annons

Annons

Till toppen av sidan