Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Barns rätt till en trygg och säker skolgång skyddas även av skollagen och diskrimineringslagen.

Annons

I Örebro län går cirka 46 000 barn i skolan. Vissa går till skolan med en klump i magen, andra till en skola där de enligt lag har rätt till anpassningar som inte genomförs. Samtidigt är Barnkonventionen svensk lag, med målet att förtydliga kraven på verksamheter som kommer i kontakt med barn samt att barns rättigheter och skydd förstärks. Det är en utmärkt målsättning som nu måste omsättas i praktiken!

Annons

Annons

En av grundprinciperna i Barnkonventionen rör barns rätt till liv och utveckling och att ingen får diskrimineras. Barns rätt till en trygg och säker skolgång skyddas även av skollagen och diskrimineringslagen. Skolan bär ansvaret att trygga barns skolgång. Oavsett om det gäller kränkningar, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier har skolan alltid ett ansvar att aktivt förebygga och åtgärda förekomsten av detta.

Stärk barnen i att kräva sina rättigheter och be om hjälp för att förändra.

Vi vill uppmana skolor i länet att säkerställa att skolan omsätter trygghets- och likabehandlingsplaner i praktiken, varje dag! Barn har också rätt att veta att de är skyddade från diskriminering eller kränkande behandling enligt lag. Vi vill därför uppmana vuxna i barns närhet att ta samtalen till skolan för att säkerställa att åtgärder genomförs för att alla barn ska vara trygga i skolan.

Prata med barn i din omgivning om de rättigheter barn har i skolan. Uppmana barnen att berätta för dig när rättigheter kränks. Stärk barnen i att kräva sina rättigheter och be om hjälp för att förändra. Hos oss kan du få kostnadsfri juridisk hjälp vid behov.

Tova Råstedt

ordförande Örebro Rättighetscenter

Caroline Daly

tf. verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter

Till toppen av sidan