Annons

Annons

Annons

Askersund

Debatt
Lätta på vinstkraven för kommunala fastigheter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De kommunala bostadsbolagen borde lätta på vinstkraven anser Hyresgästföreningen.

Annons

Bostadsföretagen har haft många ”goda år” med låga räntor och hög efterfrågan på bostäder. Ett av resultaten är stora vinster och höga värdeökningar. Hyresgästföreningen har i många år försökt bromsa hyrorna, bland annat med hänvisning till de vinster som fastighetsbranschen kunnat håva in. Det är en viktig bakgrund när vi nu går in i förhandlingar om hyrorna för 2021.

Under våren och sommaren har Sverige levt under begränsande restriktioner i samhället för att hindra spridningen av coronaviruset covid-19. Vad som från början var drastiska åtgärder för att hindra en snabb spridning börjar nu övergå till en mer utdragen anpassning med begränsningar i vardagen för hela det svenska samhället.

Även under normala förutsättningar har många hyresgäster trängda privatekonomiska marginaler.

Annons

Annons

När hela samhällsapparaten, från enskilda individer till stora organisationer, företag och verksamheter, anpassar sig till restriktionernas begränsningar börjar de långsiktiga effekterna på samhällsekonomin i stort och för privatpersoner i synnerhet att klarna. Mer än hälften av hyreshushållen är enpersonshushåll med lägre inkomster. Ytterligare cirka 7 procent av hushållen är ensamstående hyresgäster med hemmavarande barn. Även under normala förutsättningar har många hyresgäster trängda privatekonomiska marginaler. I Covid-19-restriktionernas kölvatten följer vågor av varsel och uppsägningar som potentiellt riskerar att göra många hyresgäster arbetslösa eller permitterade. Och även för de som får behålla sina jobb varslar näringslivet om begränsningar i löneutvecklingen nästa år, kanske till och med oförändrade löner inom flera branscher.

Låt kommunala taxor ligga stilla för nästa år så att detta inte pressar hyrorna uppåt!

Det senaste decenniet har vi vid hyresförhandlingsbordet mött bostadsföretag som begärt högre hyror för att klara ökade kostnader och stora underhållsvolymer men också för att öka sina vinster och stärka sina balansräkningar. Precis som finansministern lugnat oss med att regeringen ”sparat i ladorna” och har utrymme för att hantera krisen, så har de senaste årens hyresutveckling också givit bostadsföretagen ett utrymme för att visa sina hyresgäster hänsyn och ge dem en lättnad avseende hyrorna för 2021. En lättnad som för så många är nödvändig för att klara sig igenom den rådande krisen.

Annons

Annons

Så vi vädjar till kommunerna i Örebro län: Lätta era vinstkrav på era kommunala bostadsföretag och ge dem utrymmet till återhållsamhet med hyreshöjningar för nästa år! Låt bostadsföretagets pengar stanna i bolaget och ta ingen utdelning! Låt kommunala taxor ligga stilla för nästa år så att detta inte pressar hyrorna uppåt!

Och till våra motparter, till bostadsföretagen – allmännyttiga såväl som privata: Vi välkomnar en konstruktiv diskussion vid förhandlingsbordet under hösten för hur vi med gemensamma krafter ska klara såväl hyresgäster som bostäder och företag genom krisen på hållbara förutsättningar för alla. Vi förutsätter att ni möter upp oss i detta med förståelse för era hyresgästers situation i den rådande krisen. Det tjänar alla på i det långa loppet.

Vi som är ordförande i Hyresgäst-

föreningens förhandlingsdelegationer

i Örebro län är :

Marianne Svensson

Karlskoga

Sonny Johansson

Askersund

Jerry Elvin

Lindesberg

Birgitta Walstad

Hällefors

Lars Bjurström

Örebro

Laila Stockfors

Ljusnarsberg

Johan Erlandsson

Kumla

Anders Johansson

Laxå

Svenerik Werner

Nora

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan