Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Förorenat vatten? Skyll inte på landsbygden!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Cirka 90 procent av befolkningen, på 10 miljoner, bor i städer och byar och är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Övriga 10  procent har egen brunn och eget avlopp. Foto: LarS Pehrson/SvD/TT

Annons

”Kissa inte i badvattnet!” ”Jamen – det gör väl alla”? ”Jo, men inte från högsta trampolinen”. Historien kan låta kul, men får ett helt annat perspektiv när man betänker att bortåt en miljon svenskar dagligen kissar i våra badvatten. Inte bara på sommaren, utan varje dag – 365 dagar om året.

Så här ligger det till: Cirka 90 procent av befolkningen, på 10 miljoner, bor i städer och byar och är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Övriga 10  procent har egen brunn och eget avlopp.

Utöver läckor i ledningar och pumpstationer måste reningsverk emellanåt brädda (det vill säga släppa ut vatten orenat) vid överbelastning.

Annons

Enligt organisationen ”Svenskt vatten” så är de kommunala vattenledningarna så dåligt underhållna att cirka 20 - 25 procent av vattnet försvinner genom läckage på väg till konsument. Det finns ingen anledning att anta att förhållandena är bättre när det gäller avloppsnätet – snarare tvärt om eftersom vattenförlust innebär minskade intäkter för kommunen och därmed bevakas bättre.

Annons

Enligt samma organisation har vi 1700 reningsverk, som alla ligger i anslutning till sjöar, hav eller vattendrag. Det finns 10 000 mil ledningar motsvarande 2,5 varv runt ekvatorn. Bara i Göteborg lär det finnas 200 mil avloppsledningar, som går kors och tvärs genom staden och Göta älv. Utöver läckor i ledningar och pumpstationer måste reningsverk emellanåt brädda (det vill säga släppa ut vatten orenat) vid överbelastning.

De felaktiga avloppen, som förr ledde ut i diken, är genom lagstiftning åtgärdade sedan decennier tillbaka.

Om vi välvilligt antar att de kommunala reningsverken – med ovanstående brister inräknat – har en reningsgrad på 90 procent, så innebär det att 10 procent – det vill säga urin från 900 000 människor – dagligen släpps ut orenat i våra vattendrag.

De enskilda avloppen då? Ja, de ansluter i princip aldrig till något vattendrag. De mynnar alltid på land i en markbädd eller stenkista – oftast flera hundra meter från något vattendrag, vilket ger möjlighet för växtlighet att tillgodogöra sig näringen. De felaktiga avloppen, som förr ledde ut i diken, är genom lagstiftning åtgärdade sedan decennier tillbaka.

Annons

... det vore ju politiskt självmord att skuldbelägga de stora väljargrupperna, som bor i städer och samhällen.

Annons

Myndigheterna har länge påstått att de 10 procent av befolkningen, som har enskilt avlopp, står för lika stor miljöbelastning som resterande 90procent. När nu VA-i-tiden fått fler och fler att genomskåda denna avloppslögn, så gäller det att peka ut någon annan förorenare.

Hästarna – det finns 355 000 hästar i Sverige som går runt och bajsar. Kan vi inte peka ut dem ...?

För det vore ju politiskt självmord att skuldbelägga de stora väljargrupperna, som bor i städer och samhällen. För att inte tala om hur dyrt det vore att byta ut dåliga ledningar djupt under gator och torg.

Vi gör som vanligt – skyller på landsbygden!

Lars–Göran Carlsson

ordförande i föreningen VA-i-tiden

Annons

Annons

Till toppen av sidan