Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
EWA-LEENA JOHANSSON (S): Om elva månader är det val igen!

Nyligen har vi haft valupptakt i partiet. Lite tidigt kanske, men mycket ska göras före valet om elva månader. Vi förbereder nästa års kyrkoval.

Text: 

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Om elva månader är det kyrkoval. Vi är många som sällan besöker en kyrka ändå finns det all anledning att fundera över vilken kyrka vi vill ha, skriver Ewa-Leena Johansson (S).

Bild: TT, Birgitta Skoglund

Annons

Medlemmarna i Svenska kyrkan ska då utse representanter för kommande mandatperiod i Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Lite kortsiktigt tycker jag då kyrkan är viktig, har stora tillgångar och är en stor opinionsbildande makt och röst ute i världen.

Svenska kyrkan är som statskyrka Sveriges största trossamfund med nästan sex miljoner medlemmar. Tyvärr lämnar många kyrkan mest på grund av ekonomiska skäl. Lite kortsiktigt tycker jag då kyrkan är viktig, har stora tillgångar och är en stor opinionsbildande makt och röst ute i världen.

Jag är inte troende, men jag vill ha kvar vår kyrka. Jag tillhör dem som har stannat kvar inom Svenska kyrkan efter skilsmässan från staten år 2000. Jag uppskattar den kyrkliga värdegrunden som vilar på humanistiska principer. Samhället byggs av människor, för människor. Detta är också en central tanke inom socialdemokratin. Jag vill också solidariskt vara med och bidra till vår församlingsverksamhet och värna våra kyrkliga kulturbyggnader.

Annons

Annons

Den kyrkopolitiska debatten har kommit att handla om att kyrkovalet inte ska vara ett politiskt val. Men det är precis som andra val – ett ideologiskt val. Det handlar om hur vi ser på varandra och vår omvärld. Det handlar om frihet, drömmar, solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Svenska kyrkan ska stå upp för människovärdet, allas rätt till etnisk, könsmässig och religiös identitet. I en tid där populism och extremism ökar i samhället och mörka krafter ställer grupper mot varandra är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra.

Vårt samhällsklimat har blivit så hårt och vi behöver alla goda krafter som motverkar våld och ger människor trygghet i en orolig tid.

Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar. Inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet – utan alla som bor inom församlingen. Vårt samhällsklimat har blivit så hårt och vi behöver alla goda krafter som motverkar våld och ger människor trygghet i en orolig tid.

Som kyrkopolitiker är du med och tar beslut om kyrkans verksamhet och ekonomi lokalt i församlingen, regionalt i något av de tretton stiften eller nationellt i kyrkomötet. Som vår kyrkopolitiker ska du företräda den socialdemokratiska politiken, och slå vakt om liksom utveckla den öppna folkkyrkan. Du behövs för att Svenska kyrkan, dess stora tillgångar i form av mark, skog, social verksamhet och en bred kyrklig verksamhet ska fortsätta vara öppen och angelägen för de kyrkotillhöriga och hela Sverige.

Annons

Annons

Det låga valdeltagandet gör det möjligt för olika grupper att mobilisera anhängare för att på så sätt öka sitt inflytande.

Många kallar valet till Svenska kyrkan ”det bortglömda valet”. Det låga valdeltagandet gör det möjligt för olika grupper att mobilisera anhängare för att på så sätt öka sitt inflytande. Det är en svaghet i systemet.

Vi är många som sällan besöker en kyrka. Ändå finns det all anledning att fundera över vilken kyrka vi vill ha. Även om det är allt för få utnyttjar sin rösträtt så är det ännu färre som är aktiva kyrkopolitiker. En av våra utmaningar är att få fler att engagera sig i kyrkopolitiken. Vi behöver bli fler, hör av Dig, Du behövs.

Ewa-Leena Johansson

Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan