Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Befria den Svenska kyrkan från partipolitiken!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det finns många alternativ att välja mellan i kyrkovalet. Inget av dem borde vara partipolitiskt. FOTO: Nerikes Allehanda

Annons

Replik

Ewa-Leena Johansson (s) skriver i en krönika i NA 26 oktober att vi förbereder nästa års kyrkoval. År 2000 blev Svenska kyrkan en frikyrka efter århundraden av statskyrkosystem. Den demokratiska modellen har historiskt sett skett genom politiska partier som valt representanter till olika organ, men allt flera partier har nu frivilligt valt att lämna den modellen. Det är bara (S), (C) och (SD) som håller fast vid denna otidsenliga modell. Det är hög tid att även dessa partier lämnar Svenska kyrkan.

Krönikan visar med all önskvärd tydlighet och på ett ganska märkligt sätt att (S) vill behålla politiseringen av Svenska kyrkan. Johansson påstår att ”Svenska kyrkan som statskyrka är Sveriges största trossamfund”, vilket ju är helt felaktigt. Vi har ingen statskyrka längre! Hon argumenterar på ett sätt som kan få läsaren att tro att kyrkans värdegrund kan likställas med socialdemokratins grund och att kyrkan inte skulle klara sig utan partipolitiken - inget är mera felaktigt.

Annons

Annons

Kyrkan är kristen och vägledande av bibeln och bekännelseskrifter. Självklart ska Svenska kyrkan vara demokratisk men inte partipolitiskt styrd ...

Problemet är inte demokratin eller enskilda ledamöters tro och fromhet som idag väljs genom politiska partier. Huvudproblemet är just förankringen i sekulära politiska partier, när den istället ska ligga i kyrkans liv och tro genom människors engagemang.

Att en gång för alla göra upp med den förödande politiseringen av Svenska kyrkan innebär ju inte att kasta ut demokratin som styrelseform, tvärtom. Partier är i grunden sekulära organisationer som styrs av partibok och politisk ideologi. Kyrkan är kristen och vägledande av bibeln och bekännelseskrifter. Självklart ska Svenska kyrkan vara demokratisk men inte partipolitiskt styrd, varken av (S), (C) eller (SD).

Kyrkan och partipolitiken ska inte sammanblandas eller vara beroende av varandra. Självklart kan Svenska kyrkan hitta nya former för demokrati och delaktighet, och det har redan börjat genom olika nomineringsgrupper som inte styrs av politiska partier. I vår svenska historia var det just genom väckelserörelsen på 1850-60 talen som demokratin började formas och utvecklas. Att tro och tillhöra nya församlingar gick hand i hand med lika rätt för kvinnor som män att uttrycka sin åsikt, att rösta och delta. Detta spreds sedan vidare i folkrörelsen i stort och slutligen till beslut i riksdagen för 100 år sedan.

Annons

Svenska kyrkan är nu en frikyrka sedan 2000, därför är en partipolitisk styrning en ren motsägelse.

Annons

Att påstå att kyrkopolitiken genom (S) krävs för att kyrkan ska kunna bäras upp av humanism, allas lika värde är en ren villfarelse. I ingen av de andra frikyrkorna i vårt land ”behövs” politiska partier för att de ska vara just kyrka och församling med alla människors lika värde, solidaritet med medmänniskan som varit grunden för kristen tro och liv under 2000 år.

För att kyrkan också ska kunna vara en unik och kritisk röst mot det offentliga, stat och kommun när det behövs är en sammanblandning förödande. Svenska kyrkan är nu en frikyrka sedan 2000, därför är en partipolitisk styrning en ren motsägelse.

Så Ewa-Leena Johansson (s), det är hög tid att partipolitiken lämnar Svenska kyrkan fri. Den dagen kommer och frågan är om (S) blir det sista partiet som håller fast vid en otidsenlig ordning som i sak inte gynnar kyrkans framtid.

Lennart Bondeson

Kristdemokraterna, kommunalråd Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan