Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Låt barnen få utveckla sitt språk

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En teckenspråksmiljö där barnet får ”bada” i språket är en förutsättning för god språkutveckling.

Bild: Arkivbild

Annons

Replik

... på debattinlägget om kampen för en plats på teckenspråkig förskola, NA 27 oktober.

Är det sant! Örebro kommun vägrar ett barn dess språkliga utveckling?

I Språklagen 2009:60 § 9 framgår det att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. I förskolans läroplan Lpfö 18 lyfts rätten till teckenspråk ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk” (avsnitt 2.2)

Annons

Att sedan Örebro kommun inte beviljar plats för sökande döva barn eller barn med hörselnedsättning är mycket allvarligt.

Annons

För att kunna utvecklas i svenskt teckenspråk är en språkmiljö nödvändig. En teckenspråksmiljö där barnet får ”bada” i språket är en förutsättning för god språkutveckling. Detta innebär också att barnen behöver varandra oavsett ålder. Grupper med barn i olika åldrar gynnar språkutvecklingen.

Detta sker inte i dag på till exempel Klöverängens förskola, några få timmar får döva barn från olika avdelningar träffas och ha aktiviteter tillsammans i grupp på teckenspråk. När detta sker stimuleras språket på ett väldigt positivt sätt, på ett sätt som inte sker när barnet/de få barnen i en avdelning tillsammans med många andra barn som inte tecknar. Detta trots teckenspråkig personal.

Att sedan Örebro kommun inte beviljar plats för sökande döva barn eller barn med hörselnedsättning är mycket allvarligt. Man bidrar till att dämpa barnets språkutveckling, bestjäl dem på en åldersadekvat språkutveckling. Är detta verkligen vad Örebro kommun vill stå för? Jag vill innerst inne inte tro att Örebro Kommun (som avvecklade en väl fungerande förskoleverksamhet – Kattungen förlagd intill Birgittaskolans teckenspråkiga miljö), vill bidra till att kväva förutsättningar för en god språkutveckling hos barn.

Detta oavsett eventuella hörhjälpmedel. Ett barn behöver utveckla sina språk och en grundtrygghet i att behärska teckenspråket bidrar till att sedan utveckla fler språk.

Annons

Ta gärna del av Föräldrahandboken Döva barn som finns att ladda ner på sidan www.sdr.org Låt barnen få samlas i samma förskola, umgås i grupper där språket flödar.

Barnens rätt att få utveckla det svenska teckenspråket borde få vara en självklarhet här i Örebro!

Maria Hermanson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan