Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Tänd ett ljus för en jul utan våld

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderatkvinnorna i Örebro län uppmanar invånarna i Örebro län att tända ljus under en kampanj för att minska våldet mot kvinnor i samhället. Foto: Anders Wiklund/TT

Annons

För många är julen inte den fridfulla glädjens högtid utan en väntan med bävan och rädsla. Våld i nära relationer har eskalerat under Coronas restriktioner och längre ledighet ökar risken för utsatthet, just där man borde känna mest trygghet – i hemmet.

Lite fakta från 2019:

►En kvinna förlorade livet ungefär var tredje vecka.

►28 000 anmälningar om partners misshandel lämnades. I hur många fall släppte partnern greppet strax innan livet tog slut?

►25 procent av alla tjejer 16-24 år rapporterar våld från pojkvän/ex pojkvän.

►Hur många HBTQ- personer drabbas i nära relation finns ingen statistik på! – och barnen... vilka upplevelser utsätts de för och tar med sig in i vuxenlivet?

Annons

Till exempel tillåts i dag den partner som döms att bära fotboja – just det, hemma!

Annons

Det här ser vi Moderatkvinnor som en viktig uppgift att lyfta – med offret i fokus – och på alla tillgängliga sätt sätta stopp för. Och att se över processen som möjliggör för hen att komma ur sin situation vilket i dag inte är lätt även om hen vill. Till exempel tillåts i dag den partner som döms att bära fotboja – just det, hemma!

Tänd ett ljus för de utsatta 25/11. Moderatkvinnorna i Örebro län genomförde i november förra året tillsammans med länets Öppna Moderater en välbesökt öppen föreläsningskväll. Planeringen var klar för en uppföljning men corona kom emellan. Så nu genomförs istället en digital kampanj, med tända ljus i sociala media och en video för att uppmärksamma våld i nära relation i ett bredare perspektiv, där även MUF i länet medverkar.

Barn som upplever eller utsätts för våld i hemmet påverkas starkt. En klar korrelation mellan dessa upplevelser och utanförskap i senare år har påvisats under 2020 av Finsam där Degerfors Karlskogaförbundet var en av sju deltagare i rikstäckande projekt. Via NNS, Nationella rådet för samordning av Finsamförbunden ha genomförts ett metodprojekt där frågor om upplevelser av våld i nära relation har ställts till klienterna. Resultatet är skrämmande. 80 procent av deltagarna svarade ja på en eller flera frågor avseende traumaupplevelser; att jämföra med ”normalt” rikssnitt på runt 30 procent.

Annons

Annons

Stödorganisationer. Kvinnojourer och andra stödorganisationer är centrala i arbete mot relationsvåld men finns inte i alla kommuner i dagsläget. Moderaterna satsar därför dubbelt mot regeringen i sin budget.

Vi vill se ökad strafflängd för fridskränkning och nya, enklare kontaktvägar.

Vad kan du göra ? Om du hör ljud eller skrik som gör dig orolig – ring polisen ! Om du känner oro för barn, kontakta socialtjänsten. Kvinnofridslinjen öppen dygnet runt 020-505050 och på unizon.se och rocks.se hittar du den närmaste kvinnojouren. Tillsammans kan vi göra skillnad om så bara för en individ

Moderatkvinnorna i Örebro län

Anna Danielsson

länsordförande

Cecilia Albertsson

vice ordförande

Fakta Finsamförbunden

Finsamförbunden i Sverige samordnar insatser mellan kommuner, regioner, Arbetsförmedling och försäkringskassa för att stödja personer med långvarig arbetslöshet eller avhoppare från studier som ”hamnat mellan stolarna”. Här ges en möjlighet att komma tillbaka till samhället genom individuell coachning och anpassning.

Annons

Annons

Till toppen av sidan