Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Sälj inte ut Öbos lägenheter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder uppmanas att inte sälja några fastigheter.

Bild: Nathalie C. Andersson

Annons

Örebro behöver ett starkt och välfungerande allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att erbjuda bostäder för alla behov till rimliga kostnader. Ett allmännyttigt bostadsföretag som genom sitt agerande ger oss alla en bättre bostadsmarknad och så att vi åter kan påstå att vi har en social bostadspolitik.

Tyvärr verkar kommunens styrande partier mest se sitt allmännyttiga bostadsföretag som en kassako som årligen ska skicka många miljoner till kommunen. Nu har de styrande partierna, helt utan någon öppen diskussion, klubbat igenom ett beslut i kommunfullmäktige om att Öbo åter ska sälja ut bostäder. Ett viktigt skäl som anges i beslutet är just att Öbo ska kunna fortsätta dela ut pengar till kommunen.

Annons

Nu, när tio år gått, så visar det sig att alla varningar var befogade och att det snarast blivit värre än befarat.

Annons

Det ”råkar” nu vara ganska exakt tio år sedan Öbo sålde lägenheter till tre privata fastighetsägare. Lägenheterna ligger i Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Trots kraftiga protester från hyresgästerna och varningar för konsekvenserna av en försäljning från Hyresgästföreningen valde den dåvarande politiska majoriteten i Örebro att sälja. Nu, när tio år gått, så visar det sig att alla varningar var befogade och att det snarast blivit värre än befarat. Bland de som protesterade då, 2010, fanns Socialdemokraterna som numera tycks ha ändrat sig.

Kommunen framhöll att försäljningen skulle ge stora ekonomiska fördelar och att de nya ägarna skulle komma med nya idéer som skulle bidra till områdenas utveckling. Hyresgästföreningen ifrågasatte dessa påståenden och i dag kan många hyresgäster vittna om en utveckling som gått åt motsatt håll. Enligt en hyresgästenkät som genomfördes något år efter försäljningen uppgav mindre än 20 procent av hyresgästerna hos en av de nya fastighetsägarna (Västerstaden) att deras hyresvärd var bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för Öbo var 78procent.

Ingen har kunnat påvisa några fördelar med försäljningen varken för hyresgästerna eller för Öbo och dess ägare, Örebro kommun.

Öbo hävdade att de sålde till seriösa fastighetsägare som hade en långsiktig strategi för sitt ägande och förvaltning. Nu, efter tio år kan vi se vad som hänt i verkligheten. Samtliga lägenheter i Brickebacken och Varberga, totalt över 600 lägenheter, har köpts av Victoria Park. Victoria Park är ett företag som har som idé att köpa upp lägenheter med rimliga hyror och så snabbt som möjligt driva upp hyresnivåerna. När en lägenhet blir tom river de ut den helt och ersätter med nytt material trots att det oftast är bra lägenheter som många skulle vilja hyra. Hyran höjs med flera tusen i månaden.

Annons

Annons

Ingen har kunnat påvisa några fördelar med försäljningen varken för hyresgästerna eller för Öbo och dess ägare, Örebro kommun. Nu kan vi också se att affären inte gav några ekonomiska fördelar.

Sälj inte ut Öbos lägenheter utan återkalla beslutet i kommunfullmäktige!

Vi trodde, och hoppas fortfarande, att alla nu lärt sig av dessa misslyckade utförsäljningar. Lärt sig att de som köper vill tjäna pengar och att alla andra blir förlorare, framförallt hyresgästerna.

Sedan några år har vi stor brist på bostäder, särskilt hyresrätter med rimliga hyror och hyresnivåerna fortsätter att pressas uppåt, inte minst genom att fler lägenheter köps upp av riskkapitalister. Dessutom finns hotet att marknadshyror införs. Därför behöver vi ett starkt och välfungerade allmännyttigt bostadsföretag i Örebro och då är förstås utförsäljningar helt fel väg att gå.

Sälj inte ut Öbos lägenheter utan återkalla beslutet i kommunfullmäktige!

Dan Hersan

ordförande Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg

Lars Bjurström

vice ordförande Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan