Annons

Annons

Annons

Annons

Hallsberg

Debatt
Vad vill Sverigedemokraterna i Hallsberg?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Oscar Lundqvist (SD), partiföreträdare i Hallsberg.

Bild: Barbro Isaksson

Annons

Det har blivit en länsnyhet gällande den senaste budgetomröstningen i Hallsbergs kommun. Förutom det faktum att styrets budget inte gick igenom i sin helhet har vi den återkommande aspekten kring frånvaron av ett eget budgetförslag från Sverigedemokraterna. Men vad är då syftet med att lägga en egen budget när man sitter i opposition? När man som oppositionsparti lägger ett eget budgetförslag beror det allt som oftast på att man inte fått något gehör för sina synpunkter och frågor. Men vad händer då om man har ett styre som är i minoritet, som är lyhörd och inte allt för sällan tar till sig av de synpunkter partierna inkommer med. Jo då landar också mycket av de önskemålen med i huvudförslaget, vilket faktiskt är fallet i Hallsbergs kommun. Det arbetas bra med budgetberedningar där både frågor kan ställas, information blottläggs och synpunkter kan tas emot. Detta är bra och styret ska hedras för detta relativt transparenta arbetssätt. Men detta innebär inte att alla partier sitter med i slutfasen och får besluta om hela budgeten i detalj. I ett sådant läge finns det senare två val, antingen jämka sig med de delar som faktiskt kom med, eller lägga förslag på ändringar i kommunfullmäktige.

Annons

Annons

Detta är precis det jag pekar på när jag säger att förslagen är hafsigt framtagna, speciellt när de presenteras som egna budgetalternativ.

Två olika förslag inkom, ett från Vänsterpartiet och ett från Koalitionen. Det intressanta är dock att partierna bakom dessa förslag vill få det att framstå som om man hade lagt en egen budget, vilket inte är fallet. Detta är varför Sverigedemokraterna har kritiserat dessa ”budgetförslag” då de i grunden är enklare tilläggs- och ändringsyrkanden. Lägger man en egen budget så ska den kunna stå på egen hand, med andra ord ska alla ramar, mål och investeringar finnas med. Det är inte helt ovanligt att oppositionsbudgetar smått är beroende av huvudförslaget till viss del, då oppositionsbudgeten specifikt lyfter fram partiets hållning. Detta är då vad man brukar kalla för skuggbudgetar, där man tydligt redovisar vilka besparingar man önskar göra på huvudförslaget, vad man vill satsa på och vilka ramförstärkningar och ramändringar partiet vill ha. Med detta har man ett förslag som kan klassificeras som en budget och hävden att de inlämnade förslagen var budgetar bevisade sig vara svårt att försvara för både Koalitionen och Vänsterpartiet när de i talarstolen försökte förmedla sina förslag. Detta var något som kommunfullmäktiges ordförande delvis ifrågasatte, varav svamlande svar inkom om att man visst stod bakom huvudförslaget men ville se just sina ändringar inkluderade. Detta är precis det jag pekar på när jag säger att förslagen är hafsigt framtagna, speciellt när de presenteras som egna budgetalternativ.

Annons

Jag har svårt att se våra väljare tolka senaste kommunfullmäktige som något annat än en ren vinst, för det är faktiskt vad det är.

Annons

Lars Ströman ansåg i sin ledartext att våra väljare får en klen utdelning av sin röst, av den anledningen att vi själva inte lämnade in två A4 papper med småändringar, som de övriga oppositionspartierna gjorde. Samtidigt är det just tack vare våra väljares röster som styrets budget inte gick igenom i sin helhet, en händelse som har benämnts som ”historisk” i flera artiklar. Dessutom gick motionen om att införa utdrag från belastningsregistret vid nyanställning vid arbete kopplat till utsatta personer igenom, tack vare oss. Jag har svårt att se våra väljare tolka senaste kommunfullmäktige som något annat än en ren vinst, för det är faktiskt vad det är. Vi har en vågmästarställning och finns det två förslag så är det vi som avgör den fällande domen och det är ett ansvar vi tar på fullt allvar. Det finns dock ett värde i att lägga en egen budget även för oss. Det värdet ligger i att tydligt visa vad vi i detalj vill åstadkomma i kommunen inom alla dess områden. Vi kommer att lägga en egen budget inför år 2022, detta kommer också vara en budget ur dess riktiga bemärkelse och den kommer definitivt bestå av fler än två A4 sidor. Man kan skrapa fram något för att försöka visa var skillnaderna finns, eller så kan man ta sin tid och göra något ordentligt. Vi har valt det sistnämnda, då vi fortfarande får många synpunkter inplockade i huvudförslaget samtidigt som vi innehar makten att besluta i avgörande frågor. De väljare jag har pratat med är också mer än nöjda med den arbetsmetoden då det har gett reella och märkbara resultat, istället för enbart politiska utspel som många annars anser oppositionsbudgetar vara.

Oscar Lundqvist

Sverigedemokraterna, partiföreträdare

i Hallsberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan