Annons

Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
KATARINA HANSSON (S): Vi lovar att göra Kumla säkrare

Trygghet är ett relativt begrepp. Det innebär att vi gör våra egna tolkningar och värderingar kring vad det faktiskt innebär för mig personligen.

Text: 

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Polisen kameraövervakar till exempel Kvarnparksområdet i Kumla. Polisen och Kumla kommun lovar också att agera gemensamt mot narkotikan.

Bild: Tove Svensson

Annons

En sak är dock lika för alla, nämligen att vi vill känna oss trygga oavsett var vi befinner oss. Det kan vara i lite mer slutna rum som i vårt hem, på jobbet eller i skolan. Men det kan även handla om det offentliga rummet som gator, torg, gång- och cykelvägar.

Polisen har huvudansvaret när det gäller att säkerställa trygghet på offentliga platser, men även vi som kommun måste bidra i detta arbete.

När det gäller det sistnämnda är det intressant att reflektera över vem/vilka som har ansvaret för att skapa trygghet. Polisen har huvudansvaret när det gäller att säkerställa trygghet på offentliga platser, men även vi som kommun måste bidra i detta arbete.

Annons

Vilket arbete gör då Kumla kommun för att skapa trygghet? Jo, socialtjänsten arbetar tillsammans med Polisen för att snabbt kunna motivera unga personer att ta sig ur ett normbrytande beteende. Vi sätter även upp kamerabevakning för att lättare kunna gripa personer som begår brott. Socialtjänstens fältarbetare arbetar för att skapa förtroendeallianser med ungdomar och kan på det sättet fånga upp dem som är på glid.

Annons

Här kan man som medborgare gå in på kommunens hemsida och anmäla vad som upplevs otryggt i kommunen.

Kommunen åtgärdar även de platser som upplevs otrygga. Det kan exempelvis innebära att klippa ner häckar och se över gatubelysningen. En annan viktig del är den så kallade digitala trygghetsvandringen. Här kan man som medborgare gå in på kommunens hemsida och anmäla vad som upplevs otryggt i kommunen.

En av de absolut största anledningarna till att människor begår brott och på så sätt skapar otrygghet kan härledas till narkotika. Därför har Kumla kommun tillsammans med Polisen tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte. En av punkterna i detta medborgarlöfte handlar om vårt gemensamma arbete med att bekämpa användandet och tillgången av narkotika i vårt samhälle.

Polisen finns ofta på plats i vår kommun men inte sällan uppträder de i civila kläder.

Det känns bra att vi tillsammans står enade i detta arbete och att vi båda vill jobba mot samma mål. Jag får ibland höra att Polisen inte syns till i Kumla. Här vill jag vara tydlig med att det är en bild som inte stämmer. Polisen finns ofta på plats i vår kommun men inte sällan uppträder de i civila kläder. Detta underlättar deras spaningsarbete och leder i längden till att fler kan gripas och lagföras.

Annons

Annons

Vi närmar oss nu ett nytt år och 2020 kan snart summeras. Det är ett år som verkligen inte varit likt något annat med tanke på det coronavirus som kidnappat en hel värld. Glädjande kan vi dock konstatera att det inom kort kan påbörjas en massvaccinering av sällat skådat slag. Vi kan med andra ord se ”ljuset i tunneln” och därför känns det extra viktigt att påminna oss själva om att vi alla så långt som möjligt måste göra vårt yppersta för att följa de restriktioner som är beslutade.

Det är vårt agerande nu som påverkar hur många ytterligare dödsfall Sverige kommer drabbas av kommande månader! Men trots pandemin och de minskade möjligheterna att fira jul och nyår enligt sedvanliga traditioner så hoppas jag ändå att ni alla får uppleva en God jul och ett Gott nytt år!

Katarina Hansson

Kommunstyrelsens ordförande i Kumla (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan