Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
KATARINA HANSSON (S): Ensamhet och psykisk ohälsa som en följd av pandemin

Nu har precis helgerna med jul och nyår passerat och som för många av oss varit väldigt annorlunda i jämförelse med tidigare år.

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Många äldre har tvingats pausa sina möten under pandemin, skriver Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun (S).

Bild: Stefan Lindström

Annons

Vi har fått stå tillbaka från våra ordinarie traditioner. Många är de som fått ställa in resor till familj och vänner som bor i andra delar av Sverige och under en lång tid inte fått träffa sina nära och kära som tillhör någon form av riskgrupp.

Alla dessa uppoffringar har vi gjort och gör vi fortfarande för att minska smittspridningen ...

För egen del har saknaden varit stor efter att få träffa mina föräldrar och syskon. Alla dessa uppoffringar har vi gjort och gör vi fortfarande för att minska smittspridningen och framför allt skydda de äldre och övriga som tillhör riskgrupperna.

Annons

I stort sett hela 2020 har präglats av denna pandemi och olika verksamheter, både inom det privata och det offentliga, har fått lära sig att göra saker på ett annat sätt än vad som tidigare varit brukligt. I media, via anhöriga eller i samtal medanställda inom vården har vi fått berättat för oss hur personal inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvården fått slita oerhört mycket för att vårda och skydda de sjuka och äldre. Jag vill därför passa på att tacka er alla för ert ovärderliga arbete under denna tunga tid. 

Annons

... jag är rädd för att detta lett till en ökad psykisk ohälsa.

Konsekvenserna av denna pandemi har för många inneburit en ofrivillig ensamhet och jag är rädd för att detta lett till en ökad psykisk ohälsa. Jag tänker främst på de äldre som tvingats att tillbringa större delen av sitt liv hemma.

Många äldre är i normalfallet väldigt aktiva i olika föreningar och får genom dessa också en ökad social samvaro med andra människor. Nu har dessa möten fått pausat under nästan ett helt år.

Men det finns även många andra som också fått göra stort avkall på det som sedan tidigare varit en självklarhet. Jag tänker kanske främst på våra gymnasieelever som under delar av 2020 fick bedriva sina studier på distans. Detta ökade pressen för många elever som inte kunde föra samma dialog med pedagoger och klasskamrater. 

Hur ska den offentliga verksamheten jobba för att inom sina ramar verka för ett ökat psykiskt välbefinnande hos de äldre och de yngre som tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen? Jag tror att vi inom snar framtid kommer att få se denna fråga aktualiseras.

Annons

Men redan nu vågar jag påstå att offentlig sektor även efter pandemin kommer att få bära ett stort ansvar när det kommer till att jobba för människors välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Jag kommer därför som förtroendevald följa detta viktiga arbete under 2021.

Annons

Det är våra gemensamma ansträngningar som kommer påverka hur många ytterligare som får lämna jordelivet ...

Avslutningsvis tål det att påminna oss alla att pandemin inte är över ännu. Vi måste fortsätta att hålla avstånd, att så långt som möjligt endast umgås med våra närmaste och stanna hemma vid minsta misstanke om symptom. Det är våra gemensamma ansträngningar som kommer påverka hur många ytterligare som får lämna jordelivet på grund av detta hemska virus.  Vi går dock mot ljusare tider och låt oss hoppas och tro att 2021 kommer föra med sig ett ökat välbefinnande för oss alla. 

Katarina Hansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Kumla (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan