Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Pehrson borde invänta prövning av advokater

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund, Mia Edwall Insulander, kommenterar liberalen Johan Pehrson artikel om åtgärder mot advokater som missköter sig. FOTO: Claudio Bresciani / TT

Annons

Replik

... till Johan Pehrsons debattartikel på NA Debatt den 9 januari.

Johan Pehrsons debattartikel den 9 januari om advokater är angelägen och jag håller med honom i mycket. Vi har en skicklig advokatkår med cirka 6 300 professionella och omdömesgilla advokater som följer det etiska regelverk de enligt lag ska följa. En fungerande rättsstat är demokratins fundament och advokater är en nödvändig del av den.

Annons

Annons

Av den rapportering som förekommit i media på senare tid om advokater som agerat förtroendeskadligt är det emellertid för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser. De exempel som Johan Pehrson nämner är pågående ärenden som inte har prövats av advokatsamfundets disciplinnämnd. Pågående ärenden måste få sin rättmätiga prövning på ett rättssäkert sätt innan man drar konklusioner av dem och framtiden får utvisa vad den senaste tidens anmälningar har för substans.

Advokatsamfundet arbetar därför aktivt med flera olika förslag för att Sveriges advokatkår ska hålla en fortsatt hög etisk nivå.

Trots detta är det nödvändigt att vi arbetar hårt och aktivt för att minska risken för brott mot god advokatsed. För att vårt rättssystem ska fungera krävs att man hyser ett förtroende för att alla advokater håller sig till vårt etiska regelverk och har en professionell relation till sina klienter. Advokatsamfundet arbetar därför aktivt med flera olika förslag för att Sveriges advokatkår ska hålla en fortsatt hög etisk nivå. Advokatsamfundets styrelse har bland annat nyligen tillsatt en arbetsgrupp för att utreda om taket för straffavgiften bör höjas samt identifiera därmed sammanhängande frågeställningar. En ändring av straffavgiftens storlek kräver en lagändring varför samfundet själva inte kan besluta om en höjning utan det kräver en politisk majoritet i Riksdagen. Vill man veta mer om fler av våra nya förslag och åtgärder kommer det att finnas löpande information på Advokatsamfundets hemsida samt i vår tidskrift Advokaten.

Mia Edwall Insulander

advokat , generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Annons

Annons

Till toppen av sidan