Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Ta ambitionen om Europas teckenspråks­huvudstad på allvar

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en lång rad med saker som kommit fram där Örebro kommun är långt ifrån ambitionen att vara Europas teckenspråkshuvudstad

Bild: Pavel Koubek

Annons

I mars 2010 utropade Örebro kommun, i samarbete med regionen och statliga myndigheter, Örebro till Europas teckenspråks­huvudstad. Nu, tio år senare, undrar vi varför Socialdemokraternas ambitionsnivå är så skrämmande låg?

Liberalerna vill att Örebro kommun ska vara en föregångsstad och sikta högt vad gäller teckenspråk. Vi är specialister inom detta område och vi tar emot barn och ungdomar från hela Sverige till våra specialutrustade skolor. Stat, region och kommun skjuter till medel och vi har ett stort ansvar som vi måste leva upp till.

Hörselnedsatta och döva ska självklart kunna gå i skolan och utbilda sig till de yrken de siktar mot.

I vår kedja från de yngsta barnen i förskoleklass till gymnasium ska det finnas teckenspråkiga pedagoger och vid behov tolkar. Grundskola och gymnasium för döva och hörselnedsatta är med riksintag och finansieras av statliga medel. I eftergymnasial vuxenutbildning får det aldrig bli en ekonomisk fråga att ha tillgång till tolk under sin utbildning. Hörselnedsatta och döva ska självklart kunna gå i skolan och utbilda sig till de yrken de siktar mot.

Annons

Annons

Nu kan vi även läsa hur hörselskadade inte ges samma rättigheter som hörande på häktet i Örebro.

Att sitta häktad är ingen trevlig upplevelse. Men att sitta inlåst utan att kunna göra sig förstådd måste vara än mer påfrestande. Den utrustning till döva och hörselnedsatta som finns ska självklart användas och Liberalerna vill se att så verkligen sker. Vi kan inte förstå varför det ska ta över en månad för att kunna slå på undertexter på häktets TV. Det är under all kritik. Det får bara inte gå till så här inom det offentliga och särskilt inte i den stad som utropat sig till Europas teckenspråks­huvudstad.

Det ska inte vara ditt fel om du inte råkar passa in inom de ramar det offentliga utgår ifrån.

Vi tror inte det ligger någon illvilja bakom det som har hänt. Däremot vill vi peka på att det kan råda en ovetskap inom delar av den offentliga förvaltningens verksamheter. När det antas att frågor som inkludering av hörselskadade inte behöver arbetas med är just då problemen uppstår. Att använda samma bemötande och tillvägagångssätt oberoende av hänsyn till vem personen ifråga är kan vara lätt och smidigt, men då tillåter vi stora delar av befolkningen falla mellan stolarna. Det ska inte vara ditt fel om du inte råkar passa in inom de ramar det offentliga utgår ifrån.

Det som har framkommit kring hur hörselskadade blir bemötta visar på hur viktig den här frågan fortfarande är. Vi kan inte ta det för givet att dessa orättvisor löser sig med tiden. Vi måste ständigt arbeta och utveckla den offentliga förvaltningen för att vara till för alla invånare oavsett funktionsvariation.

Annons

Annons

Samhället är fyllt av unika människor med sina egna individuella behov. Alla invånare i kommunen, länet och landet måste bemötas som människor. Oavsett vem du är eller hur du är har du likt alla andra i samhället rätt till samma värdighet. Det är vad vi menar när vi vill skapa möjligheternas Sverige.

Karolina Wallström

Liberalerna, kommunalråd, Örebro kommun

Willhelm Sundman

Liberalerna, oppositionsråd, Region Örebro län

Johan Pehrson

Liberalerna, riksdagsledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan