Annons

Annons

Annons

Annons

Laxå

Debatt
Hälsoschemat i Laxå är en täckmantel för besparingar

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De är många som jobbar inom äldreomsorgen på Ramundergården i Laxå.

Bild: Katarina Hanslep

Annons

Vi Socialdemokrater vill se en förändring därför att flera i personalen mår dåligt och vi (S) vet att mår personalen bra mår våra vårdtagare bra. Av den anledningen har vi socialdemokrater lagt en motion angående schemats. Motionen antogs i kommunfullmäktige i november 2020. Utifrån det svar vi får kan vi se de förändringar som behöver göras men KD, C och MP vill vänta till september med att besvara den.

Yrkandena i motionen är:

►att göra en jämförelse av kostnaderna på personal och varför den ökade inom äldreomsorgen från åren 2017, 2018, 2019 på enheterna Tivedsgården, Ramundergården, Solhöjden och Edegården.

►att utreda och analysera införandet av det nya schemat inom äldreomsorgen – hur blev det?

Annons

►att återkomma med för och nackdelar som det inneburit för personalen och deras arbetsmiljö och vad kan förbättras?

Annons

Detta borde vara enkelt att svara på. Hur har man annars kommit fram till siffrorna på besparingen? Vi vill veta vad det är som sparas på och vad har det kostat. När det började pratas om de nya schemana så presenterades det som ett ”hälsoschema”. I insändaren majoriteten skrev som svar på vår kritik skriver de om hur behovet av besparingar lett upp till schemaförändringarna. Om det nu endast handlar om besparingar så kanske det vore bättre att vara ärliga med det och kalla det för ”besparingsschema” snarare än ”hälsoschema”.

Att man i en ledande majoritet dessutom går till angrepp mot enskild person och inte partiet i helhet är lågt.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari skrevs ett tjänstemannaförslag gällande genomlysning av social och omsorgsnämndens verksamheter. Förslaget beslutades att genomföras och frågor som ställs är hur resultatet blivit, om resurserna används på bästa sätt och om vi ligger rätt i bemanning. Det här är vi socialdemokrater mycket positiva till då det till största del efterliknar vår motion. Skillnaden är att i uppdraget om en genomlysning tar det cirka 8 veckor att få fram ett svar och inte 9-10 månader som när det gäller vår motion.

Att man i en ledande majoritet dessutom går till angrepp mot enskild person och inte partiet i helhet är lågt. Det är okej att kritisera funktion och parti, inte person. Det är dessutom oppositionens mandat att kritisera vilket KD, C och MP borde känna till efter alla sina år i opposition. Vi är olika partier och står för olika saker och våra åsikter representeras av oss som parti, inte som enskilda personer. Det är det som partierna står för vi bör kritisera. Vi hoppas att vi med den här texten också förtydligat för KD, C och MP att vi faktiskt har lämnat motion för att kunna jobba vidare med hur situationen skulle kunna hanteras, nu är det upp till er att göra något faktiskt och konkret.

Annons

Nu förutsätter vi att Laxå kommun också anammar S-ledda regeringens äldreomsorgslyft och att frågan då ställs till all personal. Det innebär att personalen får, utöver att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid, även möjlighet att även fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre.

Styrelsen

Laxå Socialdemokratiska Arbetarekommun

Therese Magnusson

partiföreträdare

Annons

Annons

Till toppen av sidan