Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Tryggare liv med läkare på äldreboenden

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna i Örebro kommun vill att kommunala äldreboende ska få anställa läkare för att omsorgen ska bli tryggare. Foto: Jessica Gow

Annons

Våra äldre i Örebro kommun både behöver och har rätt till såväl regelbunden trygg omsorg som medicinsk bedömning på alla nivåer. Det behövs i daglig vård och omsorg, i sjukdom och naturligtvis i livets slutskede.

Medicinsk kompetens behövs av personer på ledningsnivå hos alla huvudmän som är ansvariga för vård, även kommuner. Vi behöver säkra omvårdnadens kvalitet, bedöma de medicinska konsekvenserna av strategiska beslut, värdera nya metoder, granska medicinska rutiner eller avtal och ge råd om hur verksamhetens resurser bör prioriteras utifrån vårdtagares behov.

I den kommunala vården spelar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) en mycket viktig roll. Det förekommer också allt oftare att kommunen även utser en MAR, medicinskt ansvarig för den rehabilitering som faller under kommunens ansvar. En ansvarsroll fattas dock helt, läkare!

Annons

Annons

Istället borde det bli lika självklart för varje kommun att ha en läkare med medicinskt ledningsansvar som det redan är för primärvård och sjukhus.

På vårdcentraler och sjukhus finns medicinskt ledningsansvariga läkare (MAL) som tar ett övergripande ansvar för att övervaka den medicinska verksamhetens patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. I Sveriges kommuner finns inte en enda MAL. De är förbjudna. Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs med kommunerna som huvudman är det olagligt för en kommun att anställa läkare för annat än elevhälsa.

En aktuell rapport om patienternas säkerhet inom Örebro kommun pekar på tydliga brister mellan kommunens sjuksköterskor och regionens läkare. Bland annat uppger sju av tio sjuksköterskor att läkare inte träffat sina patienter innan beslut om vård i livets slutskede tagits. Det måste bli ett slut på detta förbud. Istället borde det bli lika självklart för varje kommun att ha en läkare med medicinskt ledningsansvar som det redan är för primärvård och sjukhus.

Det bör också bli tillåtet för äldreboenden att anställa geriatriker och allmänläkare på hel- eller deltid. Det krävs stark kompetens såväl inom omvårdnad, rehabilitering och medicinskt i vardagen för de personer som lagt sin hälsa i Örebro kommuns händer. Livet ska präglas av frihet, trygghet och mänsklighet, under hela resan oavsett vem som har ansvaret.

Annons

Lina Nordquist

Liberalerna, sjukvårdspolitisk talesperson

Karolina Wallström

Liberalerna, kommunalråd Örebro kommun

Willhelm Sundman

Liberalerna, oppositionsråd Region Örebro län

Johanna Reimfelt

Liberalerna, Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Henrik Johansson

Liberalerna, ledamot Vårdboendenämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan