Annons

Annons

Annons

krönikaAllmännyttan i Ljusnarsberg

Www.na.se
EWA-LEENA JOHANSSON (S): Bostadsbrist även i en kommun med minskande befolkning

Många har en förkärlek att namnge arbetsgrupper med långa och komplicerade namn men sen förkorta dessa till något lite underfundigt.

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

I Riggardsområdet ska bostäder renoveras. Även om befolkningen i Ljusnarsbergs kommun har minskat finns en brist på attraktiva och tillgängliga lägenheter, skriver Ewa-Leena Johansson (S).

Bild: Arkivbild, Anders Almgren

Annons

I vår kommun kan vi numera stoltsera med att ha en BB-grupp. Dock har vi inte för avsikt att göra annat än att göra en Bostadsberedning. Uppdraget är att bereda ett förslag till kommunfullmäktige i juni om upprustningen av husen i Krokfors bostadsområde i Kopparberg.

Det som skyndat på uppdraget är att SGU just nu gör markundersökningar i området och i slutrapporten där marksaneringsbehovet beskrivs behöver kommunen komplettera med en tilltänkt upprustning.

... kräver en utveckling av attraktiva moderna boenden.

Efter Boverkets årliga bostadsenkät kan man läsa om balansen på bostadsmarknaden. I korthet kan man säga att man redovisar underskott eller överskott av bostäder. Men redovisad brist eller överskott är så mycket mer än bara siffror. Vår obalans på bostäder beror dels på ständig befolkningsminskning som kräver en anpassning, men också brist på ett kvalitativt utbud vilket i sig kräver en utveckling av attraktiva moderna boenden.

Annons

Annons

Bostadspolitik är högaktuellt. 240 av Sveriges 290 kommuner rapporterade 2019 att de har bostadsbrist. Jag hävdar att vi har bostadsbrist, en brist på attraktiva och tillgängliga bostäder.

Vår utmaning är att bygga bostäder som fler har råd att bo i.

De hyresrätter som byggs i dag har ofta en hyra så hög att den utesluter många människor. Vår utmaning är att bygga bostäder som fler har råd att bo i. I dag finns alternativ och vi tittar just nu på några av dem.

Vi hoppas att genom anpassade boenden få igång flyttkedjorna för att öka antalet bostäder i andra änden. En stagnerad flyttkedja gör att människor bor i mindre lämpade bostäder – att de är för stora, för små eller för dyra. Flyttkedjan står still på grund av bristen på nya bostäder och för att bostadsmarknaden som helhet inte fungerar. Vi behöver prisvärda förstagångsbostäder för ungdomar och för dem som vill eller måste prioritera billigare bostäder. Den nuvarande prisutvecklingen är inte hållbar. Men, det innebär ändå att fastigheterna ska bära sina egna kostnader.

Vi har under flertalet år haft höga resultat som vi samlat på hög för att ta oss an bostadsutmaningen och vi startar med flera åtgärder redan i år.

... satsar på att renovera radhusliknande lägenheter på attraktiva, barnvänliga Riggardsområdet

Annons

Vi balanserar utbudet genom att riva ett antal hus och satsar på att renovera radhusliknande lägenheter på attraktiva, barnvänliga Riggardsområdet med närhet till det mesta. Centralt i Kopparberg ska ”Fagershuset” få ett rejält ansiktslyft och vi ska lösa tillgängligheten vid entrén till konditoriet.

Annons

Vi har beviljats stöd för en slutlig markundersökning vid gamla delen av Garhytteskolan. Med en slutrapport hoppas vi på bidrag till marksanering och ett avtal med SBO (Statens bostadsomvandling) om byggnation av 17 nya lägenheter. Så ser planen ut nu och även om vi självklart vill mer så är inte resurserna oändliga och vi har för avsikt att inte försätta kommunen i en ekonomisk svår situation som äventyrar våra kärnverksamheter.

Vår allmännytta ska främja utbudet av ett varierat, prisvärt boende som är tillgängligt för alla. Nu tar vi oss an Krokforsområdet och jag ser fram emot ett spännande beredningsarbete under våren.

Ewa-Leena Johansson

Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan