Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Hyresrätten är avgörande för Örebro läns utveckling!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt.

Annons

Under de senaste 30 åren har hyresbeståndet krympt genom ombildningar och otillräcklig byggtakt och nu hotas hyresgästernas trygghet med förslag om att införa marknadshyror. Ägande har blivit den skattemässigt gynnade upplåtelseformen, medan stöd till hyresrätten har avskaffats eller reducerats.

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. Istället vill vi visa på dess stora förtjänster i en ny forskningssammanställning. Nu vänder vi oss till er politiker i Örebro län – se fördelarna med hyresrätter och satsa på bostäder som vanligt folk har råd med!

Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

Annons

Hyresrätten erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig. Du ringer hyresvärden när något behöver repareras och du kan byta lägenhet när din livssituation förändras. Utan krav på lån och kontantinsatser är det ekonomiska risktagandet mindre. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

Annons

En välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. Hyresrätten är viktig för att möjliggöra för unga vuxna att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv. Över hälften av de som flyttat hemifrån gör det genom att hyra sin första bostad.

Bristen på hyresrätter och på rimligt prissatta bostäder gör att människor blir beroende av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, vilket leder till minskade möjligheter och ökade klyftor. De delar som inte har tillgång till en privat förmögenhet hamnar på efterkälken och riskerar att missa studieplatser eller jobbmöjligheter.

Ett stort allmännyttigt bestånd gör att blandningen av olika inkomstgrupper som bor där blir större och därmed kan segregationen minska.

Erfarenheter och forskning visar att hyresrätten bidrar till en större mångfald i bostadsområdena. Den lokala politiska diskussionen om hyresdominerade områden fokuserar ofta på segregation snarare än mångfald. Vad många politiker glömmer är att de hyresdominerade områdena ofta är de med störst mångfald, medan områden med mycket ägt boende inte har lika stor blandning. Därför behöver kommunerna snarare se till att bygga fler hyresrätter där.

Annons

Vi vet att kommuner med högre andel hyresrätter generellt sett håller en byggtakt i paritet med en växande befolkning än vad andra kommuner gör. Ett stort allmännyttigt bestånd gör att blandningen av olika inkomstgrupper som bor där blir större och därmed kan segregationen minska. Hyresvärdar, privata och allmännyttiga, som har en långsiktig planering leder till att man bygger bostäder med högre kvalitet och har ett annat fokus vid renoveringar. Det är bra för både den ekologiska och sociala hållbarheten i samhället!

Helena Frisk

ordförande Hyresgästföreningen

region Mitt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan