Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Så stoppar vi knarket i Örebro

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Örebro kommun pågår ett arbete för att komma åt narkotikabruket bland ungdomar .Foto: Helena Landstedt/TT

Annons

Utifrån de utmaningar vi står inför i dag kring ökad oro för narkotikabruk bland ungdomar i Örebro vill vi från socialnämnden vi ta tillfället i akt och berätta hur vi inom kommunen arbetar för att stoppa droganvändandet.

Arbetet för att stoppa drogerna i Örebro fokuserar både på att hjälpa de som är i ett missbruk och på förebyggande insatser som minskar risken för att börja använda droger. Genom tidiga insatser i form av till exempel kunskapsspridning i skolan kan vi nå ungdomar brett med information om droger och dess biverkan.

Föräldrar med oro kring sitt barn har också möjlighet att vända sig till socialtjänstens föräldratelefon där de kan få stöd kring hur de kan bemöta sitt barn. Det finns även en föräldrapodd som riktar sig främst till tonårsföräldrar: ”Hur svårt kan det va?”.

Annons

Även om det redan nu finns ett samarbete så behöver vi ständigt utveckla samverkan mellan socialtjänst och skola.

Annons

Örebro kommun jobbar också uppsökande till exempel via fältassistenter som möter unga i de miljöer där de rör sig. Fältassistenterna kan fånga upp när en ungdom visar tecken på att behöva stöd och då kontakta föräldrar samt socialtjänstens övriga verksamheter.

Sedan 2019 har kommunen i samarbete med Region Örebro län öppnat mottagningen ”Maria ungdom”, som arbetar brett med drogrelaterade frågor, allt ifrån ungdomar där det finns misstanke om droganvändning till ungdomar med tydligt drogmissbruk. ”Maria ungdom” har en öppen ingång dit både föräldrar och den unga själva kan vända sig. Där kan man få rådgivning och behandling enskilt eller i grupp. Där finns också två kuratorer riktade direkt mot gymnasieskolan som skolpersonal kan kontakta när de misstänker att en elev använder droger. Även om det redan nu finns ett samarbete så behöver vi ständigt utveckla samverkan mellan socialtjänst och skola.

Ensam är inte stark och därför samarbetar Örebro kommun inte bara med Regionen. Också polisen är en viktig aktör som Örebro kommun samarbetar med för att hindra droghandel som möjliggör missbruk. Bland annat har polisen satt upp kameraövervakning på strategiska platser.

Vi vet att en åtgärd inte ensamt kan lösa problemen som finns. Det enda sättet att bekämpa knark och missbruk är ett envist och systematiskt arbete. I kampen mot drogerna finns alltid mer att göra, men vi är stolta över det arbete som Örebro kommun gör.

Carina Toro Hartman

Socialdemokraterna, ordförande i Socialnämnden

Sara Maxe

Kristdemokraterna, 1:e vice ordförande i Socialnämnden

Annika Tholster

Centerpartiet, ledamot i Socialnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan