Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
KARIN KARLSBRO: EU:s företag måste ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter även utanför EU

Den här veckan röstar vi om två viktiga förslag i parlamentet: en mekanism för att prissätta importerade koldioxidutsläpp och ett förslag som kallas “due diligence”, som innebär att företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och hållbarhet i sina produktionskedjor.

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Europeiska företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter, skriver Karina Karlsbro. På bilden: En textilfabrik i Indien som bland annat tillverkar kläder för H&M.

Bild: TT

Annons

Båda handlar om att göra världshandeln mer rättvis och hållbar.

Globaliseringen förändrar världen. Våra ömsesidiga kontakter med andra länder fördjupas. Vi liberaler välkomnar detta. Vi är också varma anhängare av frihandel och fortsätter kämpa för öppenhet och mot handelshinder som gör alla till förlorare.

När Europas länder talar med en röst lyssnar världen.

Men när det globala och lokala flätas samman så ställs vi inför utmaningar. Hur ska vi tillsammans hantera klimatfrågan? Vilket ansvar har vi för att varor som säljs på den europeiska marknaden inte har producerats under förhållanden vi aldrig skulle acceptera i EU? I den globala ekonomin blir behovet av samarbete större. EU:s roll blir allt viktigare som global aktör. När Europas länder talar med en röst lyssnar världen.

Annons

Annons

... jobbar förebyggande för att förhindra att det någonstans i kedjan förekommit tvångsarbete ...

Mänskliga fri- och rättigheter är en ledstjärna för det europeiska samarbetet. Hållbarhet med respekt för människor och miljö är grunden för ansvarsfullt företagande. Vår handelspolitik ska bygga på öppenhet så att alla länder kan delta i den globala ekonomin. Men värdekedjorna blir ofta långa och komplexa. Många företag har ett fantastiskt hållbarhetsarbete och jobbar förebyggande för att förhindra att det någonstans i kedjan förekommit tvångsarbete eller att verksamhet skett i strid mot grundläggande hänsyn till miljön.

Men alla tar verkligen inte sitt ansvar. Att kränka mänskliga rättigheter eller förstöra miljön får aldrig bli konkurrensfördelar. Därför behöver vi regler som gäller för alla, oavsett var företagets huvudkontor ligger. En lagstiftning om Due Diligence - för människor och miljö - som riktar sig till stora företag med proportionerliga krav kan göra stor göra skillnad.

Vi står också inför en akut och global klimatkris. Det finns ingen tid att förlora. Forskarna är överens om att en global prissättning på koldioxid skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen, men så länge det inte är praktiskt möjligt måste vi hitta andra vägar framåt. Hos många av EU:s handelspartners är det billigt eller gratis att släppa ut koldioxid. Det är därför hög tid för EU att införa ett pris på utsläpp från importerade varor. Vi måste helt enkelt betala för alla utsläpp oavsett var de sker.

Annons

Annons

... måste det vara en renodlad klimatåtgärd, det får inte handla om protektionism.

För att en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp ska bli möjlig måste det vara en renodlad klimatåtgärd, det får inte handla om protektionism. Den måste vara i linje med de internationella handelsreglerna under WTO och med våra handels- och investeringsavtal.

Samtidigt måste den skapa incitament för producenter både inom och utanför EU att ställa om sin produktion och för länder att själva prissätta utsläpp. EU kan inte vänta. Vi måste låta förorenaren betala oavsett var utsläppen sker.

Det blir så tydligt att EU behöver Sverige och världen behöver EU.

Som Sveriges mest Europavänliga EU-parlamentariker känns den här veckan därför extra viktig. Att i dialog med civilsamhälle och företag få vara med och utforma regler som fungerar och förbättrar världen, påminner mig om hur meningsfullt jobbet som parlamentariker är. Det blir så tydligt att EU behöver Sverige och världen behöver EU.

Karin Karlsbro

Ledamot i Europaparlamentet (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan