Annons

Annons

Annons

Konflikten i Nora församling

Debatt
Så här arbetar vi i Nora bergslagsförsamling

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det har tidvis varit en hård debatt om Nora bergslagförsamling i Nora. Foto: Helenè Berzelius

Annons

Under den senaste tiden har Nora bergslagsförsamling (Svenska kyrkan i Nora) hamnat i fokus inte minst i sociala medier, men även på NA insändarsidor. Det är viktigt att åsikter kommer fram och att det finns mediala forum, där de kan uttryckas.

Naturligtvis kan vi inte debattera enskilda personalärenden i media.

Men när tonen hårdnar och åsikterna förvandlas till smutskastning och lögner har det gått för långt. Hur fungerar det egentligen? Det vill vi redovisa här som motbild. Så här går det till.

I likhet med alla andra församlingar inom Svenska kyrkan är vår församling en demokratiskt uppbyggd organisation. Kyrkovalet 2017 resulterade i att POSK fick 12, Socialdemokraterna 11 och Vår Kyrka 6 av de 29 platserna i kyrkofullmäktige (KF). Det är KF som beslutar i övergripande frågor som budget, ”Församlingsinstruktion”, ”Mål och riktlinjer”. KF utser också kyrkorådet (KR), som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och verkställer KF:s beslut. KR antar även en delegationsordning, som beskriver vilka ärenden och till vem/vilka delegation kan ges. Vi har dels ett arbetsutskott (AU), dels en särskild ”Personal- och lönedelegation (PLD)”. Som framgår av namnet hanterar PLD just personalfrågor, som i allmänhet är sekretessbelagda med hänsyn till de anställda. Naturligtvis kan vi inte debattera enskilda personalärenden i media.

Annons

Annons

Inte minst när det handlar om personalärenden är det av största vikt att göra korrekta tolkningar av det arbetsrättsliga regelverket ...

En mycket viktig aspekt av församlingsverksamheten är naturligtvis de anställdas arbetsmiljö och trivsel. Här har det funnits brister hos oss – något som Arbetsmiljöverket (AMV) har konstaterat. Vi har gjort många insatser för att komma till rätta med problemen, framför allt tillsammans med vår företagshälsa Sundhetsbolaget och Västerås stift. Med ett organisatoriskt och systematiskt arbete har vi nu nått så goda resultat att AMV i december 2020 kunde meddela: ”Med anledning av de handlingar ni skickat in och den uppföljande inspektionen bedömde vi att ni uppfyller dessa krav och har avslutat ärendet”.

Inte minst när det handlar om personalärenden är det av största vikt att göra korrekta tolkningar av det arbetsrättsliga regelverket, annan lagstiftning och rekommendationer. Vi tar alltid hjälp av våra jurister på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och Västerås stift för att garantera att vi fattar riktiga beslut. De konsulteras för övrigt i alla andra viktiga frågor.

Det är mycket märkligt hur församlingsmedlemmar (?) kan ägna sig åt att sprida misstro, förtala och smutskasta både förtroendevalda och anställda i församlingen. Handlar det om okunnighet eller ren och skär illvilja? Vad vill man åstadkomma?

Annons

Vi tar kraftfullt avstånd från dessa påhopp och skriverier. Våra anställda i församlingen behöver arbetsro och känna att de gör viktiga och uppskattade arbetsinsatser.

Vi förtroendevalda vill utveckla församlingen i ett tillitsfullt samförstånd och i dialog med ledning, all personal och våra medlemmar.

Peter Bernövall

Kyrkorådet ordförande

Ida Wedberg-Andersson

Kyrkorådet vice ordförande

Janåke Wildhammar

Kyrkorådet vice ordförande

Anna-Kay Törnqvist

Kyrkofullmäktige ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan