Annons

Annons

Annons

Annons

Utredningen om Campus Grythyttan

Debatt
Låt hela Restaurang- och hotellhögskolan vara kvar i Grythyttan!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Grythyttan eller Örebro? Dragkampen om Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan fortsätter.

Bild: Anders Almgren

Annons

I Rektorsbeslut från 11 mars 2021 med titel Lokaliseringsalternativ för fortsatt planering av verksamhet inom Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) ges dekanus för Fakulteten för ekonomi, natur och teknik i uppdrag att beskriva alternativa förslag till verksamhet med placering av RHS, vid Campus Grythyttan, vid Campus Örebro eller viss verksamhet vid Campus Grythyttan och viss vid Campus Örebro. Uppdraget ska rapporteras till rektor senast den 31 mars.

Rektor verkar ånyo ha glömt uttalandena från ministern för högre utbildning och forskning, det senaste från 11 januari 2021:

’’Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet i Grythyttan och därmed av vikt för Hällefors kommun. Campus Grythyttan har bidragit till att sätta måltiden, värdskap samt hållbarhet på kartan.

Annons

Annons

Jag har full förståelse för att Örebro universitet vill utreda hur bästa förutsättningar kan ges för lärosätets utbildning och forskning. Jag har förstått att universitetet nu arbetar med att ta fram ett fördjupat underlag vad gäller utbildningen i Grythyttan och hur den kan utvecklas så att den håller hög kvalitet samtidigt som verksamhetens ekonomiska förutsättningar är rimliga. Det är ansvarsfullt av lärosätet att göra det.

Stockholm den 11 januari 2021

Matilda Ernkrans’’

Det finns få ting som fångar studenternas uppmärksamhet vid en föreläsning som när läraren säger att detta har jag visat genom min forskning ...

En salomonisk lösning på de olika önskemålen kan tyckas vara att dela kakan; det vill säga utbildningsdelen stannar kvar i Grythyttan och forskningsverksamheten flyttar till Örebro.

En sådan uppdelning går dock stick i stäv med Högskolelagen. I denna sägs bland annat att forskning och utbildning skall gå hand i hand. I Högskolelagen (1992:1434), 1:a kapiteI 3 § står: ’’Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.’’ Och i 8 §: ’’Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.’’

Vi kan bara instämma i Högskolelagens ord. Det finns få ting som fångar studenternas uppmärksamhet vid en föreläsning som när läraren säger att detta har jag visat genom min forskning, eller detta har jag själv varit med att utreda. Studenterna vill ha verklighetsförankrad undervisning och detta får de när läraren berättar om sin egen forskning. Om forskningen skiljs från utbildningen kommer högskolelagens intentioner inte att uppfyllas. Studenterna måste under sin utbildning få möta lärare som är aktiva forskare för att få inspiration att själva undersöka en frågeställning och att lära sig ’’göra självständiga och kritiska bedömningar’’ samt ’’söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå’’ (Högkolelagen 8 §). Detta är inte minst viktigt i en värld full av alternativa fakta. Genom sina frågor bidrar studenterna också med uppslag till forskningsidéer.

Annons

Annons

Att fullgöra det uppdrag som riksdagen den 7 maj 1992 fattade beslut om – ’’Utbildningen i Grythyttan skall ta ansvar för Måltidens estetiska gestaltning’’ – kan inte ske utan fysisk närhet till forskningen. Kraven på att alla undervisande lärare ska vara forskarutbildade och bedriva egen forskning har höjts med åren. Helst ska alla från och med universitetsadjunkt ha doktorerat. För att detta över huvud taget ska vara praktiskt görbart måste forskarutbildning, forskning och undervisning geografiskt ske i nära samarbete.

Låt hela RHS vara kvar i Grythyttan

Styrelsen för Grythyttelistan

Maria Jansson-Andersson

Wilhelm Tham

Kjell Valegren

Roland Gustavsson

Sören Henriksson

Marie-Louise Danielsson-Tham

Lars Heimdahl

Sture Beckman

Annons

Annons

Till toppen av sidan