Annons

Annons

Annons

Kumla

Debatt
Flyget är viktigt för Kumla – och hela Örebro län

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett plan på väg att lyfta mot Köpenhamn från Örebro flygplats.

Bild: Robban Andersson

Annons

Örebro Airport ägs tillsammans av Kumla kommun, Örebro kommun, Region Örebro län och Karlskoga kommun.

Det är en av de största fraktflygplatserna i landet och har en strategisk betydelse för näringslivet i länet. Den starka position och roll flygplatsen har ska bevaras och utvecklas. Flyget är en viktig del för både persontransport men framförallt som en del i transportkedjan för gods. Vi lever i en tid där allt fler handlar på nätet och varor förflyttas världen över.

En ytterligare faktor som pekar på flygplatsens betydelse i länet är att den bidrar till fler jobb. Flygplatsen skapar flera hundra arbetstillfällen i  dag och bidrar till företagsexpanderingar och etableringar i Kumla och övriga länet. När fler arbetar bidrar det till en starkare välfärd, ökad tillväxt och stärkt ekonomi.

Annons

Annons

Under rådande coronapandemi har flygplatsen klassats som krisberedskapsflygplats

Flygplatsen har även en betydande roll för försvaret och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Flygplatsen hade en central roll under skogsbränderna år 2018 då man använde flygplatsen för brandflyget vilket underlättade hanteringen av bränderna.

Under rådande coronapandemi har flygplatsen klassats som krisberedskapsflygplats. Detta för att underlätta arbetet med bekämpningen av pandemin. Denna klassning vill vi ska vara permanent. Det stärker flygplatsen men bidrar också till statlig finansiering av denna viktiga samhällsfunktion.

Kritiker menar att flyget inte ska existera på grund av utsläppen. Andra menar att enbart privata aktörer ska äga flygplatser. En balans mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö/klimat anser vi är nyckeln till framgång. Om man enbart fokusera på enstaka delar riskerar man att skapa oönskade problem för lång tid framöver.

Det här visar att omställningen pågår från fossilberoende transporter till fossilfria.

Vi måste kunna stärka miljö och klimatarbetet samtidigt som vi säkerställer konkurrenskraften och skapar tillväxt och fler jobb.

Innovationer och nya tekniker har redan banat väg för en klimatomställning. Detta gäller även flyget. Biobränslen har ökat i stor takt. Bränslet baseras på biologiskt nedbrytbara produkter, avfall från industrier och kommuner men också restprodukter från jordbruket.

Annons

Annons

Elektrifiering av flyget är också på gång, även om det rör sig om mindre plan för färre passagerare. Det här visar att omställningen pågår från fossilberoende transporter till fossilfria.

Vi vill att Kumla och Örebro län ska fortsätta leva och utvecklas. Vi anser att flygplatsen är en viktig del i det arbetet.

Oskar Svärd

Moderaterna, kommunalråd, Kumla 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Karin Johnson

Moderaterna, vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Kumla

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan