Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
KATARINA HANSSON: Så förbättras jämställdheten bland anställda i Kumla kommun

Nu har det gått en månad sedan den internationella kvinnodagen. En dag då många artiklar och debattartiklar kunde ses på sociala medier och tidningar.

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Det är särskilt viktigt att främja jämställdhet i den offentliga sektorn – där många kvinnor arbetar, skriver Katarina Hansson.

Bild: TT

Annons

Viktigt att betona är dock är kvinnors förutsättningar i samhället rent generellt och i arbetslivet specifikt frågor som behöver lyftas även under andra delar av året. Många kvinnor jobbar inom offentlig sektor och det är enligt mig extra viktigt att kvinnors rättigheter prioriteras inom dess verksamheter. Vi i Kumla har därför under många år jobbat med ett tydligt fokus på jämställdhet.

... ökade andelen heltidsanställda med hela 7,2 procent i jämförelse med rikets 1,9 procent.

Tillsammans med fackförbundet Kommunal har vi framgångsrikt jobbat för att öka antalet heltidstjänster. Ett exempel är att vi inom vård och omsorg mellan 2018-2019 ökade andelen heltidsanställda med hela 7,2 procent i jämförelse med rikets 1,9 procent. I hela kommunen var siffran 3,5 procent och i riket 0,9 procent.

Annons

Annons

Det finns olika anledningar varför detta är en viktig fråga. Framför allt handlar det om att kvinnor ska kunna leva på sin egen pension. Men även för att deras kompetens behövs på arbetsplatsen, då vi redan idag har kompetensförsörjningsutmaningar och dessa kommer bli än mer kännbara kommande år.

I riket 2019 tjänade kvinnor 90,1 procent av männens lön. I Kumla låg den siffran på 97 procent och till 2020 hade det ökat ytterligare till 98,6 procent.

Ett annat sätt att påvisa ett jämställt arbetsliv är kvinnors lön i jämförelse med män. I riket 2019 tjänade kvinnor 90,1 procent av männens lön. I Kumla låg den siffran på 97 procent och till 2020 hade det ökat ytterligare till 98,6 procent. Vårt idoga arbeta har resulterat i att vi sett en kontinuerlig ökning under de senaste fem åren. Det är ett mycket medvetet arbete med mer jämställda löner som gett detta resultat. Att ha trygga anställningar är även det en viktig bidragande faktor för alla i arbetslivet. De senaste tio åren har tillsvidareanställningarna ökat med 2,5 procent och visstidsanställningarna minskat med 4,7 procent.

Delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är en viktig del för att må bra i arbetslivet. En viktig del inom aktuellt tema är att det finns en tydlighet i vilka frågor som medarbetarna på sin arbetsplats har möjlighet att påverka, detta för att minska eventuell frustration. Jag tror att om olika perspektiv tas med i beslutsprocesser, så ökar igenkänningsfaktorn och man känner en trygghet i vad som händer.

Annons

Annons

... och vi i Kumla har sett att det gör skillnad.

För mig är jämställdhet och delaktighet inom arbetslivet teman som ständigt måste finnas på dagordningen och vi i Kumla har sett att det gör skillnad. Vi har tillsammans jobbat långsiktigt och strategiskt. I grunden handlar det om att jobba för alla människors lika värde i arbetslivet. Ett arbete som även ger dem som bor i Kumla, och som någon gång i sitt liv möter en medarbetare från kommunen, en hög service och omsorg av utbildad och kompetent personal. Vi är stolta över vårt arbete men då mer kan göras är vi inte nöjda. Därför kommer Kumla kommun fortsätta satsa på dessa oerhört viktiga frågor även i framtiden.

Katarina Hansson

Kommunstyrelsens ordförande i Kumla (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan