Annons

Annons

Annons

Järle kvarn

Debatt
Värna levande natur – och levande landsbygd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Järle kvarn.

Bild: Michael Landberg

Annons

Svar

... till Mats Berglund, NA debatt 3 april.

Vad tråkigt att du missat en hel del av debatten kring dammen vid Järle Kvarn. Vi som vill ha kvar vår damm, vill också ha kvar våra musslor och vår bäcköring! Området runt Järleån gjordes till naturreservat på 1970-talet, just för att bevara det unika natur- och kulturlandskap som finns här, och som vi också värnar.

Annons

Annons

Dammen har funnits sedan medeltiden, och varför den just nu blivit ett hot mot musslorna är lite svårt att förstå. Särskilt när man läser om vilka hot som finns mot våra vattendrag, då ord som övergödning, miljögifter och försurning ständigt återkommer. Sverige har miljömål för olika områden. Och miljömålen för levande sjöar och vattendrag är satta av riksdagen, och lyder så här: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” Här kan man också läsa om problem med miljögifter, övergödning och invasiva arter med mera.

Just i fallet med Järleån verkar man inte ha tittat på dessa faktorer alls, utan Naturvårdsverket har istället kommit fram till att det är dammen som påverkar musslornas förmåga att föryngra sig negativt. Att kalla vår damm för ”ett dödligt betongmonument” känns inte riktigt adekvat. Vi som bor här vill fortsätta värna vår levande natur och vår levande landsbygd.

Erna Jansson

Nora

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan