Annons

Annons

Annons

Annons

Latorp

Debatt
2021 eller 1921? - är en promenad på en timme en rimlig skolväg när man är 10 år?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Atli börjar mellanstadiet till hösten och kommer behöva gå närmare 4 km för att komma till skolan. På andra sidan häcken bor hans klasskamrater som beviljats skolskjuts. FOTO: Privat

Annons

Öppet brev till Programnämnd barn och utbildning, Örebro:

Eftersom Örebro kommun drar gränsen för skolskjuts vid 4 km tvingas ett 30-tal mellanstadiebarn som bor i Latorp promenera till och från skolan i Vintrosa, en promenad på 3,8 km (enkel väg). Då skolvägen till största del utgörs av en väg utan vägren och utan cykelbana är cykel inte ett möjligt alternativ.

Som föräldrar ser vi två stora problem med att barnen nekas skolskjuts:

1. Barnens bästa. En timmes promenad enkel väg är orimligt utifrån barnens ålder. Ska våra barn komma till skolan blöta och trötta för att det inte finns någon skola närmare? Med vetskapen att de efter en tuff skoldag har ytterligare en timmes promenad hem. Har Örebro kommun tagit barnens bästa i beaktande?

Annons

2. Trafiksäkerhet. En stor grupp barn som dagligen går närmare 4 km på en smal trottoar i direkt anslutning till en väg där det bitvis färdas tung trafik och där övergångsställen saknas vid majoriteten av anslutande vägar. Är det vad Örebro kommun anser vara en trafiksäker skolväg?

Annons

En timme tillsammans med 30 jämnåriga utan vuxna är även orimligt utifrån social trygghet.

FN:s barnkommitté rekommenderar barnkonsekvensanalyser vid alla beslut som rör barn, utifrån principen om barnets bästa. Att året om –  oavsett väder och oavsett mängd skolmaterial och kläder i ryggsäcken – promenera nästan två timmar om dagen för att ta sig till och från skolan kan inte anses vara ett beslut som är fattat utifrån barnets bästa i något avseende.

En timme tillsammans med 30 jämnåriga utan vuxna är även orimligt utifrån social trygghet. Hur tänker ni kring barn som råkar hamna i konflikt med varandra på vägen? Eller barn som är otrygga utan vuxna?

Barn är barn. Oavsett uppfostran och regelstyrning är mellanstadiebarns konsekvenstänk och förmåga att hejda impulser långt ifrån färdigutvecklad.

Ni är välkomna att tillsammans med oss promenera våra barns skolväg (covid-19-säkert).

Våra barn ska inte behöva förlita sig på att få åka buss ”i mån av plats”: de ska vara säkra på att de varje dag kommer till och från skolan på ett tryggt, trafiksäkert sätt med ett rimligt färdsätt och en rimlig transporttid.

Annons

Några barn i området bor på rätt sida av 4 km-gränsen och är därmed beviljade skolskjuts, medan deras grannar och klasskamrater tvingas promenera. Ni har möjlighet att fatta ett beslut om att bevilja skolskjuts för hela bostadsområdet Latorp, vad är det som hindrar?

Ni är välkomna att tillsammans med oss promenera våra barns skolväg (covid-19-säkert).

Vi ger er möjlighet att uppleva hur era beslut gällande trafiksäkerhet och rimligt avstånd ser ut i praktiken, dessutom finns gott om tid för samtal medan vi promenerar.

Föräldrar i Latorp

genom

Lisa Pettersson Härdne

och Anna Ternevid

Till toppen av sidan