Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Kinas plan för världen har vind i seglen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

One Belt - One Road Initiative som Kina kallar sin plan är något vi ska var väldigt uppmärksamma på. Likt en hydra skaffar de sig grepp om världen. Grafik: Mercator Institute for China Studies

Annons

Kina eftersträvar att skapa ett herravälde i världen. Målet ska nås 2049 då Folkrepubliken Kina skall fira 100 år. Det gör de ingen hemlighet av och jobbar idogt med asiatiskt tålamod på det. Det sker med små, målmedvetna steg, som i det enskilda fallet kan verka riktigt sympatiskt. Kartan ovan visar entydigt hur målet är utstakat.

Det är inte bara en aggressiv ambassadör i Stockholm som återkommande försöker tysta Lars Ströman i en visserligen stor, men ändå lokaltidning. Se det i ett mönster. Vi var på väg att få en kinesisk djuphamn i Lysekil. Erbjudanden om kinesisk finansiering av snabbtåg Stockholm - Oslo. Kina äger tjugo procent av svensk vindkraft.

Taktiken är övertydlig i länder som Sri Lanka. Kina lånar ut finansieringen av en hamn längs fraktrutterna. Självklart medvetna om landets oförmåga att betala för lånen. En klassisk skuldfälla med syfte att ta över anläggningen på sikt.

Annons

Annons

Det kinesiska kärnkraftsbolaget som äger 20 procent av svensk vindkraft är spärrat i USA.

Grekland har en liknande uppgörelse även om den inte än har gått i uppfyllelse för Kinas del. Viktig för dem ändå eftersom EU:s regelverk säger att alla staterna måste vara eniga i utrikespolitiska frågor behöver bara ett land vara beroende för att vara emot. Var förståndiga nu – eller betala era lån bums.

Vindkraft är ju vårt intresseområde. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ser inte problemet med kinesiskt ägande av vindkraft. Det kinesiska kärnkraftsbolaget som äger 20 procent av svensk vindkraft är spärrat i USA. Totalförsvarets forskningsinstitut ser de kinesiska säkerhetsintressena. Hur mycket av de planerade 100 TWh ny vindkraft ska de tillåtas äga? 20 procent till? 50 ?

MSB tror vi har rådighet över verken då de står på svensk mark. Det är sant i så motto att vi har full kontroll på hårdvaran. Tornet, rotorn, generatorn. Men inte mjukvaran / programvaran som ger innehavaren av den möjlighet att med några knapptryckningar på en dator i Kina stänga av en betydande del av vår elförsörjning. En situation som inte inger större tillit till vindkraften än att vi måste förlita oss på blåsvädret i en krissituation.

Kina bygger allianser där råvarureserverna finns.

Det kanske är att måla fan på väggen. Men varför vill Kina investera i svensk vindkraft? Vi som via FN:s olika stödsystem ger Kina bidrag till klimatomställningen eftersom FN fortfarande klassar Kina som ett utvecklingsland! Kina svarar idag för 28procent av de globala koldioxidutsläppen. Sverige i kontrast en dryg promille. Kina bygger nya kolkraftverk i en snabb takt och har fram till 2030 inga krav på sig om minskade utsläpp. De driftsatte 2020 40 GW kolkraft och har ytterligare ca 70 GW kolkraft under byggnad, fem gånger så mycket resten av världen. (Global Energy Monitor) Allt följer samma strategi som BRI med målet att ge välstånd åt Kinas folk och nå ekonomisk världsdominans. De hjälper tredje världens länder med överkomlig kolkraftsel. Vi hjälper dem till lite vind- och solkraft. Vem de kommer att lita på för att ta sig ur fattigdomen är lätt. Kina bygger allianser där råvarureserverna finns.

Kina tillämpar internationella regler och avtal som det passar dem. Det gäller Parisöverenskommelsen. Det gäller världshandelsreglerna. Bara ett par exempel. De får inte tillåtas fortsätta smyga under radarn. Det insåg Donald Trump och det inser Joe Biden. EU uppvisar naivitet.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer

Annons

Annons

Till toppen av sidan