Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Vem drar gränsen och tar ansvar för sexuella trakasserier i skolan?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den juridiskt ansvariga på Örebro Rättighetscenter, Admela Tafro, skriver om sexuella trakasserier i skolan.

Annons

Med anledning av veckans uppmärksammade diskussioner rörande kränkande utmaning på sociala medier vill vi på Örebro Rättighetscenter lyfta diskrimineringslagens bestämmelse gällande sexuella trakasserier i skolan. Att tafsa på någon utgör sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen och kan vara sexuellt ofredande enligt brottsbalken.

Sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen är ett uppträdande av sexuell natur som kränker den utsattes värdighet. Det kan till exempel vara sexualiserat språkbruk, blickar, gester och kommentarer men även sexuella meddelanden eller bilder. Det är den utsatte som avgör vad som är kränkande.

Annons

Annons

All personal på skolan har en skyldighet att agera mot sexuella trakasserier när de uppstår ...

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier i skolan är det viktigt att berätta för en vuxen på skolan. Du kan vända dig till all personal på skolan, till exempel din lärare, skolkurator eller rektor. All personal på skolan har en skyldighet att agera mot sexuella trakasserier när de uppstår, oavsett om det är elever eller personal på skolan som utsätter en. Det innebär att när skolans personal får reda på att något hänt ska rektor så fort som möjligt undersöka händelsen och sätta i åtgärder för att förhindra att förhindra att de sexuella trakasserierna fortsätter. Skyldigheten att utreda omfattar även situationer som händer utanför skolan, men som ändå har betydelse för eller anknytning till din skolgång, exempelvis om det sker via sociala medier.

Om du upplever att skolan inte tar tag i problemet kan du vända dig till oss på Örebro Rättighetscenter för kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Skolornas ansvar är att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Det ska också finnas särskilda riktlinjer och rutiner. Skolan ska också arbeta löpande med aktiva åtgärder, som innebär att undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera risker för, bland annat, sexuella trakasserier i sin verksamhet. Arbetet mot sexuella trakasserier ska vara en ständigt pågående process och inte enbart när rykten om eventuella kränkande utmaningar florerar. Vi bidrar gärna med råd och utbildning på området för skolor som vill utveckla sitt förebyggande arbete.

Admela Tafro

juridiskt ansvarig Örebro Rättighetscenter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan