Annons

Annons

Annons

Annons

krönikaNA Granskar: Meddelarfriheten i Örebro under coronakrisen

Anders Nilsson
Nu ska kommunernas övertramp utredas: "Det passar inte in i en demokrati 2021""

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Annons

När samhället befinner sig i en allvarlig kris är det extra viktigt att människor kan larma om saker som inte fungerar. Det kan till exempel vara att det saknas skyddsutrustning inom äldrevården eller att restriktioner inte följs. Ett sätt är att vända sig till media som då kan granska bristerna och förhoppningsvis få till en förändring till det bättre. Det här bygger på att meddelarfriheten respekteras, det vill säga att anställda inom offentlig förvaltning, i kommuner och inom vården, kan vända sig anonymt till en journalist och berätta om missförhållanden. Den anställde ska inte behöva bli avslöjad för sin arbetsgivare eller behöva vara rädd för repressalier.

Det var precis detta som inte fungerade i Örebro kommun när pandemin bröt ut. NA kunde avslöja att kommunen förbjudit anställda som jobbar med pandemin att prata med media. Ett beslut som strider mot svensk grundlag. Visserligen backade Örebro kommun ganska omgående men vidhöll att anställda bör rådgöra med närmaste chef innan de vänder sig till media. Vilket också strider mot meddelarskyddet.

Annons

Annons

Bra och nödvändigt efter alla klavertramp

Regeringen tillsätter nu en utredare för att få en bild av hur meddelarskyddet fungerat under pandemin. Det är riktigt bra och nödvändigt efter alla klavertramp som NA och andra medier har rapporterat om under samhällskrisen. Med beslutet om att undersöka hur myndigheterna har skött sig gör regeringen också en markering om vad som gäller. “Uppdraget innebär att regeringen lägger ett tryck på att alla beslutsfattare måste följa gällande regelverk också i kristider”, säger justitieminister Morgan Johansson till tidningen Journalisten.

Utredaren ska också granska varför offentlighetsprincipen inte fungerat i vissa kommuner under pandemin. Morgan Johansson vill att utredaren kartlägger om reglerna om sekretess på ett oproportionerligt sätt har begränsat medias möjlighet till granskning. NA begärde ut en mejlväxling mellan ledande personer i Örebro kommun för att få veta vad som låg bakom beslutet att förbjuda anställda att tala med media. Trots prövning i flera instanser har NA inte fått ut mejlen. “Jag vill att utredaren går igenom hur det skötts, för att upprätthålla vår grundlagsskyddade rätt till insyn i offentliga ärenden”, säger justitieministern.

Det var en planerad mörkläggning

Det är inte bara i Örebro som det togs felaktiga beslut. I Sörmland vägrade kommunerna att rapportera in antalet coronasmittade på äldreboenden. Allt för att media inte skulle kunna begära ut uppgifterna som allmän handling. Det var en planerad mörkläggning helt i strid med offentlighetsprincipen.

Annons

Annons

Meddelarskyddet och offentlighetsprincipen är två viktiga fundament i vår demokrati. Som media är det vår uppgift att försvara dessa rättigheter så långt det är möjligt. Vi ser tyvärr allt för många exempel på tystnadskultur inom såväl offentliga som privata verksamheter där anställda inte vågar larma om brister i rädsla för repressalier. Det passar inte in i en demokrati 2021. Därför välkomnar vi regeringens utredning.

Skam den som ger sig.

Claudio Bresciani / TT

Till toppen av sidan