Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Straffa inte friskolebarn

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Från NA:s ledarsidan den 24 april.

Annons

Replik

Maria Ripenberg anklagar i en ledarkrönika (NA 24 april) Almega för att ha ett gammaldags klasstänkande. Anledningen är en formulering i vårt remissvar på utredningen ”En mer likvärdig skola”, vilket vi tagit avstånd ifrån. Därför är det på sin plats att tydliggöra Almegas ståndpunkt i frågan.

Annons

Annons

Almega står självfallet bakom det uppdrag som skolan har när det gäller att kompensera för elevers olika förutsättningar. Den största kompensationen ligger i att skolan är skattefinansierad, vilket gör att alla elever har samma möjligheter till utbildning oberoende av socioekonomisk bakgrund. Till det finns en omfördelningsmekanism som ytterligare kompenserar för skillnader i förutsättningar. Att elever också kan välja skola i stället för att vara hänvisad till den skola som ligger närmast bostaden ökar också möjligheterna att bryta segregationen.

Det vänder vi oss emot eftersom skolan inte blir bättre genom att friskolebarn straffas.

Det Björn Åstrands utredning föreslår handlar primärt varken om likvärdighet eller segregering, utan om att slå mot friskolor och de hundratusentals elever som valt att gå i en fristående skola. Redan idag får grundskoleelever i friskolor 20 000 kronor mindre i skolpeng än de i kommunala skolor.

Utredningen föreslår att skolpengen sänks ytterligare med 9 procent för friskolor, vilket skulle göra det svårt för små friskolor att överleva och därmed minska möjligheten för elever och deras föräldrar att välja skola.

Det vänder vi oss emot eftersom skolan inte blir bättre genom att friskolebarn straffas. Huvudfrågan som NA:s ledarsida borde ställa sig är därför om Socialdemokraterna vill sänka skolpengen ytterligare till friskolebarn. Den frågan vill föräldrar som har sina barn i friskolor ha svar på.

Andreas Åström

näringspolitisk chef Almega

Annons

Annons

Till toppen av sidan