Annons

Annons

Annons

Nora

Debatt
Kalhyggen – en våldtäkt på skogen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vår Moder Jord är våldtagen, skriver Agneta Ogebratt och Brita Sylvan

Annons

Replik

I debatt 17 april säger Erik Sandberg, LRF, att skogsägarna inte känner igen sig i kritiska beskrivningar av svenska skogsbruket och menar att skogsägarna visst brukar skogen på ett hållbart sätt och med god omsorg om naturen. Det är många vackra ord i artikeln.

Men hur är det? Titta hur skogarna ser ut eller det som förut var skog. Landskapet är förskräckande rumphugget. Bara i Bergslagen sker kalavverkningar i en farlig fart och stora områden som förut var skog med djur och växtlighet gapar tomma.

Så länge skogsnäringens främsta mål är att generera pengar kommer den oerhörda miljönytta som skogen har att hamna i bakkant. Nu är det dags och tänka om. Vi behöver skogen för vår överlevnad.

Annons

Annons

... ett våld på det biosystem som naturen under århundraden byggt upp.

Att träden har en fantastisk förmåga sågs nyligen i programmet Trädens superkrafter som visades i Vetenskapens värld (kan ses på SVT Play). En skog är inte bara det vi ser. Under marken finns en hel värld av samverkan mellan träden genom mykorrhizans underjordiska nät av svamptrådar. Hur betydelsefullt detta levande samspel är för hela vår miljö har forskarna blivit alltmer uppmärksammade på. Ändå fortsätter man att kapa ner hela skogar med för naturen förödande följder. Kalhyggen - det är en våldtäkt på skogen – ett våld på det biosystem som naturen under århundraden byggt upp.

Vid ett kalhygge tas inte bara träden bort, även marken förstörs och massor av koldioxid släpps ut i atmosfären med temperaturhöjning som följd. Skogen försvinner både som kolförråd och kolsänka. Djuren blir hemlösa. Arter försvinner. Kalhyggen är ett våld mot naturen som måste stoppas. Och det nu – på en gång. Det brinner i knutarna om vi ska klara klimatmålen och gör vi inte det är katastrofen över oss.

Det talas mycket om vår miljö – ledande politiker konstaterar torrt att vi nog inte når upp till klimatmålen, de som måste nås för att inte allt levande på vår planet ska förintas. Vi är farligt nära tipping point – den punkt då det slår över och då är det för sent.

Annons

Politikerna måste stå upp för de sanningar som forskarna kommit fram till och ha modet att göra obekväma beslut.

Ett viktigt steg är att helt enkelt förbjuda kalavverkning. Då kommer bättre tekniker att utvecklas, och man kommer att skörda skogen i samklang med naturen och inte i strid mot den. Sådana metoder finns redan, det industriella skogsbruket behöver ställa om till dem. Hur svenska skogsnäringen skövlar skogen kan man se i filmen ”More of everything” (finns på Youtube).

Annons

Vi behöver virke för att tillverka papper, ja det är sant. Men finns kanske andra sätt? Hampa till exempel, duger gott som råmaterial till papper och hampa växer otroligt snabbt, till skillnad från ett träd som tar minst 80 år på sig för att bli avverkningsmoget. Första papperet i världen var gjort av just hampa.

Politikerna måste stå upp för de sanningar som forskarna kommit fram till och ha modet att göra obekväma beslut. Vi människor måste helt enkelt ändra livsstil och inte konsumera så mycket. Det måste politikerna våga prata om och få oss att gemensamt vilja ändra på. Vem vet, kanske blir vi till och med lyckligare då?

Ibland ser man inte skogen för några hyggen, är rubriken på Sandbergs inlägg. Men det är träden man inte ser - för de är nedhuggna. Det är dags att sluta våldta skogen genom att kalhugga den.

Agneta Ogebratt

Brita Sylvan

Nora

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan