Annons

Annons

Annons

Annons

Kyrkoherdens miljonavtal i Örebro

Debatt
Ett omöjligt uppdrag

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Örebros förra kyrkoherde Ewa Selin plötsliga avhopp föranleder Marcus Willén Ode, komminister i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, att skriva om ämbetets omöjliga uppdrag. FOTO: Emma Ode och Marcus Titus

Annons

Svenska kyrkans anställda och medlemmar har reagerat på att Örebros kyrkoherde har köpts ut för två miljoner kronor, det högsta belopp som har betalats ut av kyrkan nationellt sett. Men det är ändå inte den viktigaste frågan, utan om det ens är möjligt att fullgöra uppdraget som kyrkoherde i Örebro pastorat.

Under 1900-talet slogs de medeltida sockenförsamlingarna samman till större församlingar. Förändringen styrdes av folkkyrkotanken, som innebar fortsatt närhet för medlemmarna till kyrkans gudstjänstliv. Kyrkomötets strukturreform år 2014 innebar att församlingar nu kunde slås samman till ett pastorat, ett kluster av församlingar, en sorts megaförsamling under en enda kyrkoherde.

Örebros kyrkoherde är alltså fri att delegera eller centralisera beslutsmakten. Här råder i dag stora otydligheter.

Annons

Annons

I Örebro pastorat centraliserades beslutsfattandet till endast ett kyrkoråd och en kyrkoherde. Församlingsråden blev just rådgivande. Utövande makt har idag kyrkoherden som ansvarar för ledning, samordning och tillsyn över de åtta församlingarna: Olaus Petri, Mikael, Almby, Edsberg, Mosjö-Täby, Adolfsberg, Nikolai och Längbro. Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd – mission, gudstjänst, diakoni, utbildning – i alla dessa församlingar!

I varje församling leder arbetsledande församlingspräster församlingslivet på begränsad delegation, men utan att rollen för dessa mellanchefer har definierats i kyrkoordningen. Örebros kyrkoherde är alltså fri att delegera eller centralisera beslutsmakten. Här råder i dag stora otydligheter.

Kyrkoherden har övergripande ansvar för gudstjänstliv, hjälparbete, arbetsledning, fastigheter, inventarier och kyrkokansliet. Kyrkoherden ska vara kyrkans ansikte utåt, i det offentliga samtalet, mot andra kyrkor och samfund. Dessutom är personen präst med stora förväntningar på att utmana och utveckla kyrkans andliga trosliv. En förutsättning för detta är personlig kontakt med och förtroende från pastoratets präster och diakoner. Kyrkan är inte först en organisation, utan främst en gemenskap kring bön, bibel och barmhärtighet.

Annons

Ge församlingsråden och de arbetsledande prästerna större beslutsmandat!

Utköpet av Örebros kyrkoherde är bara ett i raden från storpastorat runt om i Sverige. Koncentrationen av makt och ansvar till ett fåtal förtroendevalda och en ledare fungerar helt enkelt inte; förväntningarna är för högt ställda på uppdraget.

Annons

Kyrkoherdens offentliga, representativa och andliga funktion behöver renodlas.

Anställda och medlemmar behöver ett tydligt och öppet ledarskap. Delegera styrning och ledning! Ge församlingsråden och de arbetsledande prästerna större beslutsmandat! Församlingarnas förlamning måste frigöras!

Kyrkans vänner längtar efter en kyrkoherde som möter och leder oss i denna tid av förändring – mot hopp och framtidstro!

Marcus Willén Ode

komminister i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Örebro pastorat

Annons

Annons

Till toppen av sidan