Annons

Annons

Annons

Annons

Kyrkoherdens miljonavtal i Örebro

Debatt
Kyrkan ska inte lägga locket på

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

NA avslöjade den den 6 maj att Örebros kyrkoherde slutade abrupt.

Annons

Ewa Selin slutade på dagen som kyrkoherde i Örebro pastorat har vi fått läsa i NA. Dessutom att hon får två miljoner i avgångsvederlag. Samtidigt påstår de ledande kyrkopolitikerna i Örebro att hon gick frivilligt. Det säger sig självt att dessa två utsagor inte går ihop. Går man frivilligt skall man inte ha något avgångsvederlag. Talet om frivillighet rymmer således inte hela sanningen. Man anar att bakom ligger något som kyrkopolitikerna förbundit sig att dölja.

Vid första anblicken är problemet för oss kyrkomedlemmar naturligtvis de två miljonerna. Varför Ewa Sehlin skulle få så mycket pengar för att hon slutade behöver vi få veta. Pengarna är ju medel tagna från kyrkoavgiften.

Som jag ser det borde det i en kyrka som den svenska inte ens vara tillåtet att sätta munkavle på medlemmarnas åsikter.

Annons

Annons

Men det är mer som man undrar. För egen del frågar jag mig hur det är med den kultur av öppenhet som är eller borde vara kännetecknande för Svenska kyrkan i Örebro. Detta inte minst eftersom öppenhet och ärlighet är eller borde vara ett av Svenska kyrkans kännetecken. Om det är på något ställe debatten skall vara öppen, åsikterna få bryta sig mot varandra, taktikspel och hyschande vara portförbjudna, så är det i en folkkyrka modell Svenska kyrkan.

Som jag ser det borde det i en kyrka som den svenska inte ens vara tillåtet att sätta munkavle på medlemmarnas åsikter. I kyrkan skall tyckanden kunna brytas mot varandra, tron diskuteras öppet, målsättningarna kunna ifrågasättas, tro brytas mot tvivel. Inte ens om spänningar förekommer mellan präster, diakoner och de förtroendevalda behöver detta undanhållas offentligheten.

Min erfarenhet är att ett öppet meningsutbyte inte behöver vara nedbrytande. Meningsutbytet och korrigeringar i vardera riktningen kan vara nödvändiga, till och med frigörande.

Den svarar mot Jesu hållning i sin tids brytningar.

Att som i fallet Ewa Selin komma överens om att lägga locket på känns därför inte bra. Detta är desto allvarligare som kyrkoledningen företräder en kyrka där öppenhet är inskriven i den egna självbeskrivningen. Ingen har väl undgått att Svenska kyrkan saluför sig som en öppen folkkyrka.

Annons

Det kan förefalla hädiskt att i en frikyrkostad som Örebro beskriva en öppen folkkyrka typ Svenska kyrkan på sätt som jag gjort i denna insändare. Frikyrkornas kännetecken har ju historiskt varit att hävda bibeltro och personlig avgörelse som en sann kyrkans kännetecken. Här har man sannerligen inte tillåtits tro hur man vill och samtidigt tillhöra församlingen.

Trots det hävdar jag att den kultur av öppenhet jag förespråkar ytterst står i den kristna bekännelsens sammanhang. Den svarar mot Jesu hållning i sin tids brytningar. Kristendomen uppstod förvisso inte ur ”halvkvädna visor”. Skall sanningen fram föddes den ur konflikt.

Björn Svärd

kyrkoherde i Mikael 1977-2003, kontraktsprost i Örebro 1988-2003

Annons

Annons

Till toppen av sidan