Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
MP: Starta ett klimatråd i Örebro

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Miljöpartiets Maria Sääf och Katarina Folkeson skriver om behovet av att involvera fler i kommuns miljöarbete. FOTO: Pontus Olofsson

Annons

Världen behöver minska klimatutsläppen radikalt, och på kort tid. Vi har inte tid att vänta på globala avtal eller skärpt lagstiftning. Klimatförändringarna är globala, men alla utsläpp sker lokalt. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är katastrofala, och kommer att påverka örebroarna genom livsmedelsbrist, klimatflyktingar och extremväder. Därför behöver Örebro kommun ta sitt ansvar genom att sätta stort fokus på klimatfrågorna – och börja samarbeta med andra aktörer på nya sätt för att lösa klimatkrisen.

Hela Örebro måste jobba tillsammans för att få ner utsläppen

Kommunen kan kontrollera de utsläpp som kommer från egna verksamheter, och genom stadsplanering där politiska beslut kan styra trafiken i en mer hållbar riktning. Men Örebro är större än det som vi kommunpolitiker beslutar om. Här finns också företag, organisationer och enskilda individer som både påverkar klimatet och har idéer om hur klimatmålen kan nås. De idéerna och krafterna behövs i det lokala klimatarbetet. Hela Örebro måste jobba tillsammans för att få ner utsläppen. Nu har alla partier en chans att göra verklighet av den visionen: På veckans kommunfullmäktige kommer vi politiker att ta beslut om ett förslag från Miljöpartiet om att inrätta ett så kallat Klimatråd, som går ut på att kommunen tillsammans med näringslivet och civilsamhället ska driva ett gemensamt klimatarbete med syfte att minska klimatutsläppen.

Annons

Annons

Örebro kommun har sedan tidigare flera olika samverkansforum för strategiskt viktiga frågor. Till exempel finns Tillväxtrådet, Interreligiösa Rådet och Pensionärsrådet, där ledande politiker regelbundet sammankallar till möten och samtal. Samverkan kring miljö- och klimatfrågorna har däremot hanterats något styvmoderligt genom att delegera det till en arbetsgrupp i Handelskammaren. Klimatfrågan förtjänar mycket större uppmärksamhet än så.

Örebro är länets största kommun och måste visa ett tydligt klimatledarskap.

Andra kommuner har redan tagit steget och bildat ett strategiskt forum för samverkan med näringsliv och civilsamhälle. I Uppsala har kommunen under ett flertal år drivit klimatarbetet tillsammans med näringslivet i ”Uppsala Klimatprotokoll”. Där träffas kommunalråd och VD:ar och sätter gemensamma mål för klimatutsläppen, och samverkar kring konkreta lösningar. Staden utsågs 2018 till världens främsta klimatstad av WWF. Örebro behöver ett motsvarande forum för samverkan kring lösningar för minskade klimatutsläpp. Annars kommer det att bli omöjligt att nå de klimatmål kommunen sätter för det geografiska området Örebro kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna menar att ett Klimatråd inte behövs. De menar att det räcker med att Länsstyrelsen ska starta ett klimatråd i Örebro län, och att det räcker med att det finns en formulering om klimat och miljö i kommunens samverkansavtal med civilsamhället. Vi i Miljöpartiet håller inte med, och vi hoppas att de tänker om till den 19 maj. Örebro är länets största kommun och måste visa ett tydligt klimatledarskap. Här finns mängder av företag som inte kommer att vara med i Länsstyrelsens klimatråd – ett forum där civilsamhället inte ens är inkluderat – och här finns flera organisationer som vill bidra till klimatomställningen.

Nu uppmanar vi partierna i Örebro kommunfullmäktige: Släpp den politiska prestigen och rösta ja till ett Klimatråd. Låt alla som vill bidra till ett mer hållbart samhälle vara med – klimatet kan inte vänta!

Katarina Folkeson

Miljöpartiet, kommunalråd

Maria Sääf

Miljöpartiet, gruppledare

Till toppen av sidan