Annons

Annons

Annons

ledare liberal

Www.na.se
TAIWANS HÄLSOMINISTER: Taiwans bekämpning av covid-19 blev en succé – låt Taiwan hjälpa till att skapa ett globalt system för bättre hälsa

Hotet från framväxande smittsamma sjukdomar mot global hälsa, ekonomi, handel och turism är ständigt närvarande.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

Kö för snabbtestning i Taiwans huvudstad Taipei. Den 10 maj hade Taiwan bara haft tolv dödsfall i covid-19.

Bild: TT

Annons

Denna pandemi har återigen bevisat att Taiwan inte kan fortsätta lämnas utanför det globala hälsonätverket, skriver Taiwans hälsominister Dr. Shih-chung Chen.

Pandemier kan spridas snabbt runt om i världen på grund av internationella flyg och transporter. Räknat från mars 2021 har en ny form av lunginflammation, vilken först upptäcktes i kinesiska Wuhan och som sedan dess har klassificerats som coronavirussjukdom 2019 (covid-19), orsakat mer än 126 miljoner fall och mer än 2,7 miljoner dödsfall runt om i världen. Sjukdomen har haft en enorm medicinsk, ekonomisk och social åverkan runt om i världen och har påtagligt hotat de globala ansträngningarna för att nå de Förenta nationernas hållbara mål.

Annons

... förväntades Taiwan bli ett av de länder som skulle drabbas värst av epidemin.

Annons

På grund av den geografiska närheten till Kina förväntades Taiwan bli ett av de länder som skulle drabbas värst av epidemin. Men på grund av erfarenheten av att ha bekämpat sars-utbrottet år 2003 ignorerade Taiwan inte alarmen och genom att sammanställa officiell och inofficiell information skapade vi oss en bild av den framväxande sjukdomen som indikerade en vidd och grad mycket värre än vad som antyddes av den globala allmänhetens uppfattning.

Myndigheterna använde denna information för att utöka övervakningen den 31 december 2019 och har sedan dess outtröttligt implementerat restriktioner för att skydda folkhälsan sedan Taiwans första fall bekräftades den 21 januari 2020. Räknat till och med den 10 maj 2021 hade Taiwan 1 199 bekräftade fall, vilket även inkluderade tolv dödsfall. Livet och arbetet har kunnat fortgå mer eller mindre normalt för majoriteten av befolkningen. Taiwan har stoppat covid-19 ända sedan början av pandemin, vilket inkluderar ett rekord på 253 dagar utan något fall av inhemsk smittspridning mellan april och december 2020.

... har Taiwan även dämpat de ekonomiska effekterna av covid-19.

Genom att introducera restriktioner för att skydda folkhälsan på ett tidigt och effektivt sätt har Taiwan även dämpat de ekonomiska effekterna av covid-19. I stor kontrast till den globala ekonomiska åtstramningen så växte Taiwans BNP för år 2020 med ungefär 3,11 procent och med en ännu högre tillväxt under det fjärde kvartalet på 4,94 procent. Även offentlighetens förtroende för och samarbete med myndigheterna har varit viktigt när det kommit till att stoppa covid-19.

Annons

Annons

När myndigheterna har utformat reglerna för sjukdomsbekämpning har de följt principerna om rimliga åtgärder, skademinimering och ett gradvis införande av regler. De har arbetat hårt för att bibehålla en balans mellan människors rätt till kunskap, integritet och frihet samt har aktivt besvarat människors önskan genom att upprätthålla principerna om rättvisa men även samtidigt prioritera beskyddandet av utsatta grupper, vilket inkluderar migrantarbetare.

Taiwan har inte vid någon tidpunkt begränsat människors yttrandefrihet, mötesfrihet eller deltagande i det offentliga.

Under pandemin har Taiwan demonstrerat en tonvikt på rätten till hälsa och relaterade skydd samt ett starkt motstånd mot människorättsbrott. Taiwan har inte vid någon tidpunkt begränsat människors yttrandefrihet, mötesfrihet eller deltagande i det offentliga.

Tack vare sitt robusta sjukvårdssystem, rigorösa strategier för testning, informationstransparens samt samarbete mellan offentlig och privat sektor har Taiwans hantering av covid-19 varit en av världens succéhistorier. Denna pandemi har åter igen bevisat att Taiwan inte kan fortsätta lämnas utanför det globala hälsonätverket.

Taiwan spelar en oumbärlig roll i de globala systemen för övervakning och tidiga varningstecken för att upptäcka hot från framväxande smittsamma sjukdomar och Taiwan-modellen har konsekvent visat sig kapabel att stoppa covid-19.

Denna pandemi har även satt fokus på Taiwans kapacitet för att forska kring, utveckla, producera och tillhandahålla behandlingar och relaterade verktyg snabbt (vilket även inkluderar två vaccin mot covid-19 som i nuläget befinner sig i fas 2-försök). Att kunna delta på ett omfattande vis i och bidra till internationella covid-19-försörjningskedjesystem samt global diagnostik, vaccin och behandlingsplattformar skulle möjliggöra för Taiwan att arbeta tillsammans med resten av världen.

Annons

Annons

Taiwan kommer att fortsätta arbeta med resten av världen för att säkerställa att alla åtnjuter den fundamentala rätten till hälsa ...

Vi uppmanar därför WHO och relaterade parter att erkänna Taiwans mångåriga bidrag till det internationella samfundet när det gäller folkhälsa, sjukdomsprevention, den mänskliga rätten till hälsa samt att inkludera Taiwan i WHO och dess möten, mekanismer och aktiviteter. Taiwan kommer att fortsätta arbeta med resten av världen för att säkerställa att alla åtnjuter den fundamentala rätten till hälsa som föreskrivs i WHO:s konstitution. Detta är i linje med mantrat från de Förenta nationernas hållbara mål 2030 – ingen borde lämnas utanför.

Dr. Shih-chung Chen

Minister för hälsa och välfärd

Republiken Kina (Taiwan)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan