Annons

Annons

Annons

Debatt
Begår Örebro kommun ett lagbrott i Törsjö?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mellansveriges viktiga kombiterminal ligger i anslutning till bangården i Hallsberg (bilden), det står i Länstransportplanen, i Nationella infrastrukturplanen och i TEN-T planen (europeisk infrastrukturplan). Törsjö degraderas därmed till en angelägenhet för Örebro eller kanske till och med mest för exploatören, och är inte ett väsentligt samhällsintresse. FOTO: Stefan Ignell

Annons

Tystnaden är avslöjande. Ingen politiker med ansvar i frågan kliver fram och har en förklaring till det som håller på att ske. I förra debattartikeln skrev vi att det är beklagligt att LRF står ensamma i kampen för åkermarken och vår livsmedelsförsörjning, vilket inte är helt sant, men det är alldeles för få som står upp och tar ansvar för hållbarhetsfrågorna där skyddandet av åkermark är centralt.

Nyckelfrågan är om lagkraven enligt Miljöbalkens kap. 3 §4 uppfylls? Är planförslaget av väsentligt samhällsintresse och har man utrett alternativa lokaliseringar? Att kommunen tycker att det är ”angeläget att terminalfunktionen finns i kommunen”, räcker inte enligt vår mening för att vara ett väsentligt samhällsintresse. När vi vidare ber att få utredningen kring alternativa lokaliseringar och de bedömningar och uträkningar som ligger till grund, då finns det inga. Otroligt ...

Annons

Annons

Vi saknar kommunens interna dialog, där man resonerar om hur man ska kunna undvika att bebygga åkermarken.

Mellansveriges viktiga kombiterminal ligger i Hallsberg, det står i Länstransportplanen, i Nationella infrastrukturplanen och i TEN-T planen (europeisk infrastrukturplan). Törsjö degraderas därmed till en angelägenhet för Örebro eller kanske till och med mest för exploatören, och är inte ett väsentligt samhällsintresse.

Hallsbergsterminalen finns två mil bort, och med bra och snart elektrifierad väg till Örebro.

Vi saknar kommunens interna dialog, där man resonerar om hur man ska kunna undvika att bebygga åkermarken. I stället infinner sig känslan att man hela tiden letat argument och motiveringar som förringar värdet av matproduktionen från området, för att kunna genomdriva exploateringen. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att man kompenserar för de förlorade 115 ha åkermark i Törsjö genom att odla upp en skogsfastighet om 20 ha – på Gotland! Är det på allvar?

... den åkermark som kommunen nu vill exploatera tillhör de mest högavkastande och bästa i landet ...

För några veckor sedan genomfördes årets miljömålsdagar, i år med temat livsmedel. Johan Kuylenstierna, en av Sveriges mest aktade forskare och tillika ordförande för klimatpolitiska rådet, var tydlig i sitt budskap. ”Jordbruksmarken är en synnerligen strategisk resurs för tryggad livsmedelsproduktion men potentiellt också för väldigt många andra nyttor” och exemplifierade uppvaknandet som nu sker i samhället med att kommuner fälls i Mark- och miljööverdomstolen för att bryta mot lagen i sina planer för exploatering av åkermark.

Annons

Annons

Återigen, den åkermark som kommunen nu vill exploatera tillhör de mest högavkastande och bästa i landet och förser oss årligen med till exempel 2 miljoner limpor. I en tid där världens befolkning fortsätter att öka, åkermark minska och klimatförändringen i rask takt försämrar möjligheten att odla på majoriteten av åkermarken, hur kan man då vara beredd att genomföra en exploatering som den i Törsjö?

Vår slutsats är att det är hög tid att dra tillbaka planförslaget och se samhällsutvecklingen med öppna ögon. Ögon som väger in helhetsbilden av hållbar utveckling och som tar ansvar både ur lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Gör om och gör rätt!

LRF Örebro – som värnar om vår framtid!

Per Willén

regionordförande för LRF Örebro

Leif Persson

ordförande för LRFs kommungrupp i Örebro

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan