Annons

Annons

Annons

krönikaLjusnarsberg

EWA-LEENA JOHANSSON (S): Det är svårt att veta vad oppositionen i Ljusnarsberg vill göra

Politiska möten uppfattas ofta som stela och skälet är enkelt - yrkanden och beslut ska vara tydliga. I Moderaternas insändare nyligen står att Ljusnarsberg behöver en ny politik.

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Hur ska kommunen styras? Oppositionen är inte så bra på att formulera konkreta förslag, skriver Ewa-Leena Johansson (S).

Bild: Arkivbild, Anders Almgren

Annons

Vi i majoriteten vill syna den politiken och bemöta oppositionens utspel. Under de år jag varit kommunstyrelsens ordförande har det inte funnits många förslag bortsett från våra egna. Jag har tolkat det som att vi varit överens, men det kan ha varit fel.

Hela kommunstyrelsen godkände svaret som innebar att den tid vi fördelat är tillräcklig.

På förra fullmäktige behandlades oppositionens motion att inrätta ytterligare oppositionsrådstid. Oppositionen godkände sedvanlig beredning på sin motion och inga synpunkter framfördes under de möten där frågan hanterades. Vi har redan oppositionsrådstid som i total enighet delats upp mellan alla partier. Hela kommunstyrelsen godkände svaret som innebar att den tid vi fördelat är tillräcklig.

Annons

Till fullmäktige ville man ha en annan beredning, lik den vi beskrivit i motionssvaret. Återremiss för ny beredning beslutades, fast utan ledtrådar om vad som ska utredas. Man bör tydligt motivera vad som ska utredas, helst skriftligt – då råder inga som helst tvivel. Att enbart formulera krav i media lämnar ett stort tolkningsutrymme.

Annons

Dessa otydligheter är inte de enda. Vi är överens om att vår allmännytta har problem. Den stora befolkningsminskningen över tid tillsammans med ändrade statsbidrag har varit förödande. Vi har länge jobbat för att räta upp ekonomin i kommunen, och inom allmännyttan som drivits med politisk samsyn genom åren.

De påstod att rusta upp husen vid Riggards är slöseri med skattemedel, men allmännyttan finansieras inte av skattemedel ...

Nyligen stod i en artikel att oppositionen ville riva ett bostadsområde i Kopparberg. Förslaget låg i deras skuggbudget, men var ofinansierat. De påstod att rusta upp husen vid Riggards är slöseri med skattemedel, men allmännyttan finansieras inte av skattemedel – det är olagligt. Man ville att hyresgästerna skulle satsa 600000 kronor på individuell vattenmätning i hus som ska totalrenoveras eller rivas. Majoriteten valde ett nytt tak på Fagershuset i stället.

Rivningen i Krokfors beror enligt oppositionen på eftersatt underhåll. Detta är fel – området har stora föroreningar och rekommendationen är en totalsanering. Vi har vetat om föroreningarnas omfattning sen 2014 men haft is i magen och skjutit på renoveringar. Det känns bra nu då husen troligen måste rivas.

Annons

På ett möte nyligen ifrågasatte en av oppositionsföreträdarna varför majoriteten kommenterar deras artiklar i NA. Då handlade det om en takreparation som vederbörande ”språkat” om i många år. Det ”språket” har aldrig varit föremål för något förslag eller ens kunnat finansieras av språkaren. Alla som sitter i en styrelse har ansvar. Man är inte ansvarsfri för att man bara sagt något, tvärtom.

Annons

Om inte NA skrev skulle vi knappt veta vad de vill.

För tydligenhetens och debattens skull vore det intressant om man lade finansierade realistiska förslag i beslutande församlingarna i stället för i media. Jag tolkar den nya politiken som mycket snack men liten verkstad. Om inte NA skrev skulle vi knappt veta vad de vill. Ljusnarsberg förtjänar en politik som vet vad den vill, och det gör majoriteten!

Ewa-Leena Johansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Ljusnarsberg (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan