Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Möt hbtq-personer med respekt inom vården

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ingens liv eller arbetsuppgifter blir svårare för att man inkluderar alla sexualiteter. Ett holistiskt synsätt är fördelaktigt. FOTO: Bertil Ericson / TT

Annons

Många som arbetar inom vård och omsorg antar att alla är heterosexuella, vilket är långt ifrån verkligheten. Heteronormativa antaganden leder till bristande kommunikation, vilket påverkar vårdkvaliteten. Din sexualitet ska inte påverka hur du blir bemött eller vilken vård du får. Därför är det viktigt att vi pratar om den bristfälliga kunskapen om hbtq. Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla individer med respekt för allas lika värde.

Tidigare negativa upplevelser i vården kan innebära att en person avstår från att söka sjukvård, av rädsla för att det ska upprepa sig. Detta kan leda till ökad risk för sämre hälsa än övriga befolkningen. En statlig utredning har att en fjärdedel av de svarande transpersonerna uppger att de utsatts för diskriminering eller dåligt bemötande inom vården och att detta leder till att de drar sig för att uppsöka vården igen. Det är ett misslyckande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta alla personer som enskilda individer och utifrån dennes behov och individuella förutsättningar. En viktig del av individanpassat bemötande är att förstå olika personers levnadsvillkor.

Annons

Annons

Vården måste bli bättre på att hjälpa, skapa förtroende och stötta patienter som lider av psykisk ohälsa.

Speciellt bland unga hbtq-personer är det vanligt att de drar sig för att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. En del forskning tyder på att hbtq-personer tenderar att utsätta sig för hälsorisker i form av rökning, alkohol- och drogmissbruk eller genom sexuellt risktagande. Självmordstalen bland unga homo- och bisexuella kvinnor är mer än det dubbla av heterosexuella kvinnor i samma ålder. För transpersoner är den siffran ännu högre. Vården måste bli bättre på att hjälpa, skapa förtroende och stötta patienter som lider av psykisk ohälsa.

Vi kan inte ha en vård som delar av befolkningen saknar förtroende för. För en välfungerande vård krävs det att patienten har förtroende för sin vårdgivare. Utan ett ömsesidigt förtroende är det svårt att ha en klar kommunikation. Att låtsas som att problemet inte finns är att stoppa huvudet i sanden. Att se och erkänna ett problem är alltid en början till en lösning på problemet.

Ett exempel är frågan ”har du pojkvän/flickvän, som kan vara problematisk för vissa. Att vända på frågan till ”har du en partner” kan göra det mycket lättare för patienten att vara öppna med sin sexualitet. Att låsa fast sig vid heteronormen är inte att erbjuda individanpassad vård. Enkla och små förändringar kan göra stor skillnad. Ingens liv eller arbetsuppgifter blir svårare för att man inkluderar alla sexualiteter. Ett holistiskt synsätt är fördelaktigt.

Annons

Alla som söker sig till vården ska mötas med respekt, kunskap och kompetens.

Annons

Det är 2021 och vi har homosexuella män som vittnar om att de direkt blivit erbjudna att testa sig för hiv efter att de berättat om sin sexualitet. Homosexuella par där ena föräldern refereras som ”partner till förälder”. Kvinnor som inte använder preventivmedel antas vara ofrivilligt gravida. Det är antaganden som ofta kan leda till skam, missförtroende och oärlighet.

Bristande kunskap resulterar i fördomar, patologiserande antaganden och oförståelse. Detta leder till att många hbtq-personer kan tappa förtroende för vården. Heteronormativa värderingar och förutfattade meningar hör inte hemma i vården.

Alla som söker sig till vården ska mötas med respekt, kunskap och kompetens. Ojämna villkor för hälsa och vård är för oss omöjligt att acceptera.

Christoffer Heimbrand

riksordförande Liberala Studenter

Karin Mäki-Kala

ordförande Liberala Studenter Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan